ผู้ผลิตโอทอป SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

สาครข้าวกล้องบ้านโพธิ์

สาครข้าวกล้องบ้านโพธิ์

ข้าว  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
พรหมกรณ์คอลเลคชั่น

พรหมกรณ์คอลเลคชั่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

หมวก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บ้านสุดาเครื่องแกง

บ้านสุดาเครื่องแกง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พรรณปรียาพร

พรรณปรียาพร

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เซเว่นกรีน

เซเว่นกรีน

ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพ  

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

พิมเสนน้ำ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สุมาลีขนมเค้กชิม

สุมาลีขนมเค้กชิม

ขนมเค้กชิม  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บ้านพิมพ์ใจ

บ้านพิมพ์ใจ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

สินค้าโอทอป 10 รายการ
ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง

ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์

หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์

RP HERBAL  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านยุพินเบเกอรี่

ร้านยุพินเบเกอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ