ผู้ผลิตโอทอป SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

จันทร์จิราเครื่องประดับ

จันทร์จิราเครื่องประดับ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านอรพินท์เครื่องเงิน

ร้านอรพินท์เครื่องเงิน

เครื่องประดับหินสี  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ปณิดาเครื่องเงินและหินสี

ปณิดาเครื่องเงินและหินสี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สมชายเครื่องประดับ

สมชายเครื่องประดับ

ชุดสร้อยแขวนพระมณีใต้น้ำ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
.จิตกร อย่าลืมดี

.จิตกร อย่าลืมดี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ

เส้นหมี่พร้อมน้ำผัดตราณิศรา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ซอสแปดริ้วยากิ

ซอสแปดริ้วยากิ

ซอสแปดริ้วยากิ  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์

ข้าวซ้อมมือมะลิแดง  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ลาเบเต้ Labeaute

ลาเบเต้ Labeaute

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศรีลัยไม้แกะสลัก

ศรีลัยไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลักช้างฝูงน่ารักสามัคคี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
อำพรไม้แกะสลัก

อำพรไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลัก (โคมไฟช้างกอดต้นไม้)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านอัญชลีแอนติค

ร้านอัญชลีแอนติค

สิ่งประดิษฐ์จากไม้  

สินค้าโอทอป 2 รายการ