ผู้ผลิตโอทอป SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

เจริญศรีค้ามุก

เจริญศรีค้ามุก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

โรงหล่อ ก. รุ่งเรืองกลการ (Siam Brass)

ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง, รับกลึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC) พิกัด GPS : 13.670543, 100.284874  

สินค้าโอทอป 102 รายการ
ร้านทองรัตนา

ร้านทองรัตนา

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 84 รายการ
อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

อภิวิชญ์เครื่องประดับมุก

เครื่องประดับมุก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สเปรย์น้ำแร่พีระมิด

สเปรย์น้ำแร่พีระมิด

สเปรย์น้ำแร่พีระมิด  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บริษัท สวนไผ่หลวง จำกัด

บริษัท สวนไผ่หลวง จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

ลูกหยีแปรรูป  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บริษัท สวนป่าสมุนไพร จำกัด

บริษัท สวนป่าสมุนไพร จำกัด

น้ำผึ้งสวนป่า  

สินค้าโอทอป 4 รายการ