ผู้ผลิตโอทอป SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

ธัญลักษณ์ผ้าไทย

ธัญลักษณ์ผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมหมัดหมี่

ผ้าไหมหมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมมัดหมี่ (นายทศพร นาคเงิน)

ผ้าไหมมัดหมี่ (นายทศพร นาคเงิน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โสภา ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ

โสภา ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ

ผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ราณีผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)

ราณีผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สริรัตน์ผ้ามัดหมี่

สริรัตน์ผ้ามัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ภูภัสสรา

ภูภัสสรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด

กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด

กล้วยกวนกระทิสด  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ภา-ดา เบเกอรี่

ภา-ดา เบเกอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สุนิสาตะกร้าพลาสติก

สุนิสาตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ยงยุทธผ้ามัดหมี่

ยงยุทธผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ