กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา (Sirada)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา (Sirada)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา (Sirada)

ติดต่อ : คุณสมศักดิ์ หงษ์วิเศษ

โทร : 054 284881, 081 846 8938

อีเมล : siradaproduct@hotmail.com, info@siradaproducts.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/sirada

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา พิกัด GPS : 18.192126, 99.387976
Sirada Product : 156 Moo 5, Baan Kohka, Kohka Sub-District, Kohka District, Lampang 52130
Contact : Somsak Hongwiset Tel. +6654 284881, +6654 328639, +6681 846 8938 Fax. 6654 284881

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2546

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

แผนที่

สินค้าโอทอป