ข้อมูลแขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านบาตรเป็นชุมชนเก่าแก่ในเมือง คำว่า "บ้านบาตร" เป็นชื่อที่ใช้เรียกสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการทำบาตรพระด้วยมือ จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวชุมชนบ้านบาตร ชุมชนบ้านบาตรมีพื้นที่ประมาณ 800 ตารางวา ที่ดินเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พื้นที่

เป็นชุมชนแออัด สภาพบ้านเรือนโดยทั่วไปเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวและสองชั้น ปลูกอยูในลักษณะแออัด มีสภาพทรุดโทรม ทางเดินทางเท้าเป็นคอนกรีดเชื่อมติดต่อกันตลอด อยู่ในสภาพดี ท่อระบายน้ำภายในชุมชน สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วชุมชน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนบำรุงเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สำนักงานการประปานครหลวง สาขาแม้นศรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนบริพัตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อาชีพ

รับจ้าง

สถานที่

1. พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
2. วัดพระดพิเรนทร์
3. วัดสระเกศ
4. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
5. สถานีตำรวจดับเพลิงภูเขาทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2 วัดพระพิเรนทร์ ประวัติผู้สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2279 พระพิเรนทร์ทรเทพได้มาทำการบูรณะ และปฎิสังขรณ์ และเสนาสนะต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก วัดจึงได้นามว่า "วัดขำเขมการาม" พ.ศ.2411 รัชกาลที่ 4 ทรงแปลนามวัดเป็น วัดขำโคราช ใช้มาจนกระทั่ง พ.ศ. 2430 จึงได้มีนามใหม่ว่า "วัดพระพิเรนทร์"
3 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเลียนแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างแล้วเสร็จในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ราอยู่หัว ได้รับพระราชทานนามว่า สุวรรณบรรพต สูง 77 เมตร ขนาดของภูเขาทองวัดได้โดยรอบ 8 เส้น 15 วา และสูง 1 เส้น 19 วา 2 ศอก มีบันไดเวียนขึ้น 2 ทาง คือ ทิศเหนือ และลงทางทิศใต้ บนยอดเขาสุวรรณบรรพต เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบที่เมืองกบิลพัสดิ์ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระสมณโคดม
4 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จุดเริ่มต้นขึ้นภูเขาทอง
5 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อขึ้นไปใกล้จะถึง จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
6 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
7 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อีกด้านหนึ่ง จะมองเห็นวัดราชนัดดาราม
8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทางด้านนี้จะมองเห็นวัดสุทัศน์ฯ และวัดอรุณฯในระยะไกล
9 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
10 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
11 วัดพระพิเรนทร์ ตั้งอยู่ 326 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2300 หรือก่อนนั้นไม่ปรากฎนาม
12 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
13 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
14 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
15 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
16 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
17 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
18 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
19 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
20 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
21 . วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
22 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

โรงแรม
1 โกลเด้น ฮอร์ส โฮเต็ล 5/1-2 ถ.ดำรงค์รักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 โทร : 0 2280 1920-9 โทรสาร : 0 2280 3404 จำนวนที่พัก 96 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,200 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านคิงส์เบเกอรี่ 352 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ เค้กนมสด
2 ร้านลิขิตภัตตาคาร 74/1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก ไก่ย่าง
3 ร้านสุภาว์ 254 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ เป็ดอบน้ำผึ้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 Thai-phateco bag Thai-phateco bag
2 บาตรพระ ผลิตและจำหน่ายบาตรพระ
3 บาตรพระ บาตรพระ ทำจากเหล็กที่ทำด้วยฝีมือของคนในชุมชนบ้านบาตร มีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งพระภิกษุใช้บิณฑบาตร
4 บาตรพระ บาตรพระ
5 บาตรพระ บาตรพระ
6 บาตรพระ (คุณหิรัญ) บาตรพระ
7 ประตูไม้แกะสลัก ประตูไม้แกะสลัก
8 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
9 เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็ก (Children's Wear)

สินค้าโอทอป แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตโอทอป แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Thai-phateco bag
กรุงเทพมหานคร
ชุมชนบ้านบาตร
กรุงเทพมหานคร
Winex Ltd., Part.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มหิรัญบาตรพระ
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มอาชีพบาตรพระ
กรุงเทพมหานคร
K.Wood Products (Thailand) Co., Ltd.(B2B)
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มบ้านบาตร
กรุงเทพมหานคร