ข้อมูลตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางด้วนเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มี 8 หมู่บ้าน ตำบลบางด้วนไม่สามารถค้นหาประวัติที่แน่ชัดได้ ผู้คนในปัจจุบันเรียกขานตามกันมา แต่สันนิษฐานกันว่าเป็นตำบลที่เกิดขึ้นมานาน เนื่องจากได้พบเห็นในโบสถ์ซึ่งไม่มีใครสามารถทราบได้ว่าเป็นศิลปะในยุคใด

พื้นที่

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงอีกทั้งยังมีแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประชาชนในหหมู่บ้านและตำบล ใช้ในการคมนาคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแหล่งประกอบอาชีพทำประมงขนาดเล็กของประชาชน พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าจากและสวนมะพร้าว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม เย็บจาก, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,344 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,295 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท แยกเข้าซอยรถรางเก่า 100 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดสุขประชากร - บางด้วน ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลประมาณ 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมจาก-ไข่เค็ม

สถานที่

1. ดบสถ์วัดบางด้วนนอก
2. อาคารศูนย์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3. วัดสุขประชากร
4. ศูนย์เกษตร
5. ที่ทำการ อบต.

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารวิรัช เทศบาลนครสมุทรปราการ อาหารคาว - หวาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจาก ผลิตภัณฑ์ขนมจาก เป็นขนมพื้นบ้านที่มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม สะอาด เป็นขนมทานเล่น
2 ขนมจาก ผลิตภัณฑ์ขนมจาก อร่อย สดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูด
3 ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม อร่อย ไม่เค็มจนเกินไป สามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่ใส่สารกันบูด
4 ไข่เค็ม (กลุ่มแม่บ้านบางด้วนร่วมใจ)

สินค้าโอทอป ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ