ข้อมูลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน(http://www.klongdan.com )

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองด่าน เป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมากว่า 100 ปี เดิมเรียกว่า "ตำบลบางเหี้ย" เนื่องจากสภาพพื้ที่มีความชุ่มชื้น มีสัตว์น้ำและป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นแหล่งอาศัยของตัวเงินตัวทอง ต่อมาเกิดภาวะสงครามทางทหารจึงได้ตั้งด่านขึ้น และแปรเปลี่ยนเป็นด่านศุลกากร จนภายหลังได้ยกเลิกด่านไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า "คลองด่าน" จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางบ่อ แบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปีกกา หมู่ 2 บ้านคลองกันยา หมู่ 3 บ้านท้องคุ้ง หมู่ 4 บ้านสามเรือน หมู่ 5 บ้านริมคลองชลประทาน หมู่ 6 บ้านริมน้ำคลองด่าน หมู่ 7 บ้านในคลองด่าน หมู่ 8 บ้านสร่างโศก หมู่ 9 บ้านปากอ่าว หมู่ 10 บ้านปากอ่าว หมู่ 11 บ้านคลองนางหงส์ หมู่ 12 บ้านสีล้ง หมู่ 13 บ้านตลาด หมู่ 14 บ้านคลองนางหงษ์ใต้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดอ่าวไทย มีพื้นที่ป่าชายเลนและลำคลองธรรมชาติจำนวนมาก โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ ประชากรมีความเป็นอยู่แบบชนบท นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาไทยกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางเพรียง , ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ อ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง, เลี้ยงปลาสลิด, เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ไปได้ 2 เส้นทาง คือ 1. ใช้ถนนสายบางนา - ตราด ถึง กม. ที่ 35 กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบางบ่อ ใช้ถนนปานวิถีถึงตลาดคลองด่าน 2.ใช้ถนนสุขุมวิทถึงจังหวัดสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปถึงตลาดคลองด่าน หรือเดินทางโดยเรือจากที่ว่าการอำเภอบางบ่อ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าปิดจมูก-ปลอกแขน-ผ้ากั้นเปื้อน, กะปิ, หอยสามรส

สถานที่

1. วัดมงคลโคธาวาส
2. วัดสว่างอารมณ์
3. วัดสีล้ง
4. วัดปานประสิทธาราม
5. คลองด่าน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดมงคลโคธาวาส (วัดหลวงพ่อปาน)
2 วัดหงษ์ทอง (ป่าขายเลยริมทะเล)
3 ป่าขายเลยหมุบ้านสีลัง

ร้านอาหาร
1 ร้านติ่ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อาหารทะเลสด ๆ
2 สถานตากอากาศบางปู ต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อาหารทะเลสด ๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ กะปิ
2 ซอสปลาร้า ซอสปลาร้า
3 น้ำปลา บรรจุขวดแก้ว
4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล น้ำพริกปลานิลหยองสมุนไพร ตราบ้านชายคลอง ไม่ใส่สารกันบูด อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย มากมายด้วยโปรตีน ไม่มีคอเลคเตอรอลที่จะทำให้อ้วน
5 ผ้าปิดจมูก ปลอกแขน ผ้ากันเปื้อน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า เย็บด้วยมือของสมาชิกกลุ่มที่มีความชำนาญ ฝีมือดี สวยงาม คุณภาพดี มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าปิดจมูก ปลอกแขน ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น
6 หอยสามรส ศรีจรวย หอยสามรส ศรีจรวย

สินค้าโอทอป ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ