ข้อมูลตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางพลีใหญ่ กำเนิดของคำว่าบางพลีเพี้ยนมาจากคำว่า "บางพลี" หรือเครื่องเซ่น สังเวย เมื่อ พ.ศ.2041 สมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) ได้โปรดให้ขุดลอกคลองสำโรงพบเทวรูปสำริด 2 องค์ ที่คลองทับนาง มีจารึกชื่อว่าพญาแสนตา และมหาสังขกร ได้มีพิธีนำบัตรพลี บวงสรวงสังเวยเทวรูป จึงเรียกตำบลนั้นว่า "ที่ทำบัตรพลี" นานๆ เข้าเลยเพี้ยนเป็น "บางพลี" ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา จะปลูกโรงอยู่มุ้งด้วยจาก เรือนใต้ถุนสูงนั้นมาปลูกกันภายหลัง เนื่องจากมียุงชุมมากทั้งคน และควายจะต้องอยู่โรงเดียวกัน พอตกเย็นต้องก่อไฟสุมควันไล่ยุ่งในโรงเสียก่อน สมัยนั้นชาวบ้านลำบากมาก ชาวนาก็มักจะกลับไปอยู่บ้านสวนพอใกล้หน้าเกี่ยวก็พากันมาเก็บเกี่ยว เสร็จก็ขนข้าวกลับบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เรือพายแจวเป็นพาหนะในการติดต่อค้าขายต่างๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ คนไทย คนรามัญ และคนลาว ทุกคนจะเสมือนเป็นญาติกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนาข้าว ทำสวน เลี้ยงปลา มีคลองสำโรงเป็นคลองสำคัญ ซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคลองซอยต่างๆ มากมาย ปัจจุบันเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนไป จากท้องนากลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และบ้านจัดสรร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงปลา, เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 97.1 ของครัวเรือนทั้งหมด
- มีน้ำประปาบริการบางส่วน 30 % น้ำบาดาล 70 %

การเดินทาง

มีการคมนาคมได้ 2 ทางคือ ทางบกมีทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย คือ ถนนสายบางนา - ตราด, ถนนสายเทพารักษ์ และถนนสายกิ่งแก้ว ส่วนทางน้ำ มีลำคลองสำโรง

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิด-สบู่-แชมพู-ขนมชั้น,น้ำสลัด

สถานที่

1.วัดบางพลีใหญ่ (หลวงพ่อโต)
2.ตลาดน้ำบางพลี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบางพลีใน ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่เศษ ภายในวัดมีอุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ 20 หลัง อาคารเรียนพระประปริยัติธรรม 2 ชั้น นอกจากนี้มีหอไตร หอระฆัง ฌาปนสถานและสุสาน สำหรับปูชนียสถานมีพระประธานในอุโบสถนามว่า "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีมาเป็นเวลานาน ตามประวัติกล่าวว่าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นองค์พี่ หลวงพ่อโสธรเป็นองค์กลาง และหลวงพ่อโตเป็นองค์น้องสุด เมื่อได้พระพุทธรูปเป็นมิ่งขวัญของวัดจึงเรียกว่า "วัดบางพลีใหญ่ใน" หรือ "วัดหลวงพ่อโต" มาตราบจนทุกวันนี้
2 ตลาดน้ำบางพลี เดิมชื่อ "ตลาดศิริโสภณ" เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่ง พื้นตลาดเป็นไม้สามารถเดินติดต่อกันได้ยาว 500 เมตร ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของคลองสำโรง มีอายุประมาณ 144 ปี (สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ คนจีนมาตั้งถิ่นฐานที่บางพลีในปี พ.ศ.2400) เป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ การเดินทางสมัยก่อนใช้การแจว พายและแล่นใบ การค้าขายแลกเปลี่ยนจะอยู่ในลำคลองสำโรง ดังนั้นถือว่าตลาดน้ำบางพลีเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย และมีวัฒนธรรมมากมาย สมควรอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา
3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาพส่วนหนึ่งของสนามบิน และอาคารผู้โดยสาร
4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น ขาออก
5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Check in counter ตวรจเอกสาร ตั๋วเดินทาง และกระเป๋า
6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารจอดรถและหอควบคุมการบิน

โรงแรม
1 บางพลีบอส 75 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 0 2755–3277, 0 2755–3185-6 จำนวนที่พัก 108 ห้อง, ราคา 230 - 500 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านขายกล้วยทอด วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) กล้วยทอด, เผือกทอด, มันทอด, ข้าวเม่าทอด
2 ร้านขายผัดไทย, หอ วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) ผัดไทย, หอยทอด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะหรี่ปั๊ป กะหรี่ปั๊ป
2 ขนมชั้น ขนมชั้น
3 ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวตังหน้าหมูหยอง
4 จิตรกรรมหลังกระจก จิตรกรรมหลังกระจก
5 ชุดโต๊ะตู้ปลา ชุดโต๊ะตู้ปลา
6 ดอกไม้กระดาษสา ดอกไม้กระดาษสา
7 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสังเคราะห์ รองเท้านารี
8 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
9 ต้นคริสมาสต์ ต้นคริสมาสต์
10 นาฬิกาแขวนฝาผนัง นาฬิกาแขวนฝาผนัง (Wall Clock)
11 น้ำสลัด น้ำสลัด
12 บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
13 ปลาสลิดทอดกรอบ, ข้าวเกรียบปลาสลิด ปลาสลิดทอดกรอบและข้าวเกรียบปลาสลิด เหมาะใช้เป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ กรอบ อร่อย สะอาด
14 ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า
15 ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้ม น้ำจิ้มสุกี้ ตราทิพย์วารี รสดั้งเดิม สูตรเต้าหู้ยี้, น้ำจิ้มไก่ ตราทิพย์วารี สูตรเข้มข้น, น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย ตราทิพย์วารี สูตรเข้มข้น
16 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
17 ผลิตภัณฑ์แก้วยิงเลเซอร์ ผลิตภัณฑ์แก้วยิงเลเซอร์
18 ผลไม้แปรรูป ผลไม้แปรรูป
19 ผ้า ผ้า
20 สายเคเบิล สายเคเบิล
21 หัตถกรรมแก้วเป่า หัตถกรรมแก้วเป่า
22 อุปกรณ์นักมวย อุปกรณ์นักมวย Boxing Equipment (Kick Pads, Heavy Bags, Boxing Glove and Thai Boxing Shorts)
23 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ
24 เครื่องใช้โต๊ะอาหาร เครื่องใช้โต๊ะอาหาร
25 เซรั่มบำรุงผิวหน้า เซรั่มบำรุงผิวหน้า
26 เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์
27 เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์
28 เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน นำวัตถุดิบสังเคราะห์พลาสติกมาทำเป็นหวายเทียม และผักตบชวาเทียม ซึ่งสามารถปรับสีได้ทุกเฉดสี วัตถุดิบมีคงทนต่อแดด และฝน สามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้ง่าย
29 เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวาย เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนหวาย
30 เมี่ยงคำ เมี่ยงคำ
31 เสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูป
32 เส้นใยทอผ้า เส้นใยทอผ้า
33 แปรงสีฟัน แปรงสีฟัน
34 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

สินค้าโอทอป ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Fairtex Equipment Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Show Broad Enterprise (THAILAND) Co.,Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Thai Excel Foods Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Suwannaphoom Enterprise Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Polytree Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Inter Melamine Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Siam United Hi-Tech Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Siam Rattan Works Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Best Diamond Industrial Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Thai Filament Finishing Co., Ltd. (B2B)
สมุทรปราการ
Chareonphol Engineering Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
Shoei (Thailand) Co., Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ
L.R.T. Industry Co.,Ltd.(B2B)
สมุทรปราการ