ข้อมูลตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "บางโฉลง" นั้นเพี้ยนมาจาก "บางชีหลง" โดยคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่า มีแม่ชีได้พายเรือมาตามลำคลอง ซึ่งมีอยู่มากมายวกวนไปมาจนหาทางกลับไม่ถูก จนพบชาวบ้านจึงสอบถามเส้นทางจนกลับไปถูก สถานที่แห่งนี้จึงเรียกว่า "บางชีหลง" นับแต่นั้นมา จนเวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานจึงเพี้ยนเป็น "บางโฉลง" ในปัจจุบัน ตำบลบางโฉลง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางพลี ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองบางโฉลง หมู่ 2 บ้านเกาะบางโฉลง หมู่ 3 บ้านคลองบางขวางบน หมู่ 4 บ้านคลองบางขวางล่าง หมู่ 5 บ้านคลองบางโฉลงบน หมู่ 6 บ้านคลองบางโลงล่าง หมู่ 7 บ้านคลองบางน้ำจืดบน หมู่ 8 บ้านคลองบางน้ำจืด หมู่ 9 บ้านคลองบางตะเคียน หมู่ 10 บ้านคลองบางน้ำจืด หมู่ 11 บ้านคลองโอ่งแตก

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีประชากรหนาแน่นมีประชากรแฝงมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 135 โรงงาน ประชากรสาวนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย และทำเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ คลองสำโรง ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางพลีใหญ่ , ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, ทำเกษตร
อาชีพเสริม ค้าขายตามตลาดนัด, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลบางโฉลง 3 เส้นทาง คือ 1. ถนนบางนา - ตราด ถนนลาดยางสี่เลน 2. ถนนศรีวารีน้อย - ลาดกระบัง เป็นถนนลาดยางหนึ่งเลน 3. ถนนเทพารักษ์ ถนนลาดยางหนึ่งเลน

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดแดดเดียว-ของใช้เครื่องหนังปลากะเบน-บ้านทรงไทยจำลอง

สถานที่

1. วัดบางโฉลงนอก
2. วัดบางโฉลงใน
3. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
4. โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
5. ศาลเจ้าพ่อคงเพชร
6. ศาลเจ้าพ่อหนู
7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8. วิทยาลัยเกริก
9. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี
11. สถานีอนามัยตำบลบางโฉลง
12. ฟาร์มเสือ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าพ่อหนู ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.บางโฉลง เป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปมีงานเฉลิมฉลองทุกปี
2 ฟาร์มงูเห่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.บางโฉลง เป็นฟาร์มที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งงูและเสือมากมายหลายพันธุ์
3 วัดบางโฉลงใน ตั้งอยู่ที่บ้านบางโฉลง หมู่ 2 ต.บางโฉลง มีเนื่อที่ประมาณ 48 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะสามเหลี่ยมมีน้ำล้อมรอบ การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8.90 เมตร ยาว 17.50 เมตร กุฏิสงฆ์ 18 หลัง ศาลาการเปรียญไม้สัก หลวงพ่อเพชร และพระสัมฤทธิ์รวม 2 องค์ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ สร้างขึ้นมาพร้อมกับอุโบสถหลังเก่าประมาณ 300 ปีที่ผ่านมา วัดบางโฉลงในสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2301 เดิมมีนามว่า "วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์" ได้เปลี่ยนเป็น "วัดบางโฉลงใน"
4 วัดบางโฉลงนอก ตั้งอยู่ที่บ้านบางโฉลงนอก หมู่ 1 ต.บางโฉลง มีเนื่อที่ประมาณ 41 ไร่ ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร กุฏิสงฆ์ 14 หลัง ศาลาการเปรียญ แต่เดิมนั้นสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาขาดผู้ทำนุบำรุงจึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด จนประมาณ พ.ศ.2478 หลวงเฉื่อยได้ชักชวนประชาชนมาร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด มีพระสงฆ์อยู่ประจำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดปากคลอง" ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2578
5 ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร เป็นสถานที่ชาวตำบลบางโฉลงและใกล้เคียงมาสักการะบูชาเป็นเวลาช้านาน ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งคลองบางโฉลง ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือดีในสมัยสุโขทัย ชาวสุโขทัยได้จัดทำศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชา ต่อมาได้มีชาวบ้านในตำบลโฉลงเดินทางไปนมัสการศาลเจ้าพ่อคงเพ็ชร จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ตำบลบางโฉลง และในวันที่ 23 เมษายนของทุกปี เป็นพิธีไทยปิดทองและสรงน้ำเจว็ด ชาวบ้านจะนำเครื่องสังเวยมาบูชาพอตอนบ่ายจะทำพิธี "ส่งเรือ" เป็นพิธีสะเดาะหเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ร้านอาหาร
1 ร้านเจ๊ติ๋มริมน้ำ 88/1 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (ริมคลองหน ข้าวและก๊วยเตี๋ยวเป็ด
2 ร้านเตี่ยกุ่ยฮวด หมู่ 9 ต.บางโฉลง ถ.บางนา - ตราด จ.สมุทรปราการ (เลย ม.หั อาหารหลากหลาย เช่น อาหารจานเดียว, ข้าวหมูแดง, ข้าวหน้าเป็ด, หมูสะเต๊ะ, แหนมเนือง ฯลฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ของเล่นฝึกทักษะทำจากไม้ ของเล่นฝึกทักษะทำจากไม้
2 ของใช้เครื่องหนัง (ปลากระเบน) ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่าง ๆ ทำมาจากหนังปลากระเบน มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือหลากหลายรูปแบบ กระเป๋าใส่เอกสาร เข็มขัด ฯลฯ
3 ตู้เย็น ตู้เย็น
4 น้ำยาซักผ้าสูตรถนอมตราฟิฟทีน น้ำยาซักผ้าสูตรถนอมตราฟิฟทีน
5 บ้านทรงไทยจำลอง ประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สวยงามแบบเอกลักษณ์ของไทย
6 ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดที่ได้จากอ่าวไทยสด ๆ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เอามาตากแห้ง รสชาติอร่อย ไม่เค็มจนเกินไป สะอาด ไม่ใส่สารกันบูด
7 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
8 ผ้า ผ้า
9 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
10 พัดลม พัดลม
11 สวิตและปลั๊กตัวเมีย สวิตและปลั๊กตัวเมีย
12 หม้อหุงข้าว หม้อหุงข้าว
13 อัญมณีเพชรพลอย อัญมณีเพชรพลอย (Fashion Jewelry)
14 เครื่องปั้นวิจิตรศิลป์ เครื่องปั้นวิจิตรศิลป์
15 เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ
16 เครื่องหนังปลากระเบน เครื่องหนังปลากระเบน

สินค้าโอทอป ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ