ข้อมูลตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีหนองน้ำมากมายและหนองน้ำมีต้นปรือมากมาย เดิมมี 9 หมู่บ้าน ต่อมาในปี 2504 สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐบาลสมัยนั้นมองการณ์ไกลคิดว่าประเทศไทยควรที่จะเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ โดยมีการทดลองตัวอย่างของดิน ปรากฎว่าคหบดีของตำบลหนองปรือ นำดินที่หลุดจากรอยไถที่แห้งแล้วไปให้ทดสอบและต่อมากระทรวงคมนาคมได้ทำการศึกษา และพิจารณาพบว่าสนามบินนานาชาติแห่งที่สองควรตั้งอยู่บริเวณท้องที่ตำบลหนองปรือ บางโฉลง และราชาเทวะ เมื่อรัฐบาลอนุมัติกรมการบินพาณิชย์ จึงทยอยจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2506 - 2515 ได้ที่ดินมา 11,803 ไร่ ในปี 2516 เวนคืนมาอีก 7,740 ไร่ ได้ที่ดินมาทั้งสิ้น 19,543 ไร่ แต่การสร้างไม่มีความคืบหน้าขึ้น ต่อมาในปี 2540 ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินอย่างจริงจัง ตำบลหนองปรือถูกเวนคืนคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 3 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เลี้ยงปลา ปลูกผักกะเฉด มีพื้นที่ทั้งหมด 17,029 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 2,794 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศีรษะจระเข้น้อย กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงปลา ปลูกผักกะเฉด
อาชีพเสริม ทำดอกไม้ประดิษฐ์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 956 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 900 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนศรีวาราน้อยเป็นถนนลาดยางหนึ่งเลน แยกจากถนนบางนา - ตราด (ถนน 4 เลน) กม.ที่ 18 ถนนในหมู่บ้าน ตำบล เป็นคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

ผักกะเฉด-ดอกไม้ประดิษฐ์-วุ้นในลูกมะพร้าว

สถานที่

1. โรงเรียนหนองปรือ
2. วัดราษฎร์นิมิตรศรัทธาธรรม
3. สถานีอนามัย
4. โรงงานอุตสาหกรรม (โรงแก้ว)
5. ที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดราษฎร์นิมิตรศรัทธาธรรม เป็นวัดเก่าแก่มากสร้างเมื่อ พ.ศ.2440 มีกุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้สักแบบทรงไทยทั้งหมด มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงนรก สวรรค์ และพุทธประวัติ และได้ลื้อเมื่อ พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็นเขตเวนคืนของการสร้างสนามบิน ปัจจุบันสร้างในเขต หมู่ 1 ต.หนองปรือ เนื้อที่ 40 ไร่ สร้างโดยใช้งบประมาณ 200 กว่าล้านบาท โดยงบประมาณการสร้างของบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ มีศาลา โบสถ์ เมรุ หอระฆัง กุฏิ สวยงามทันสมัยมาก สร้างเมื่อ พ.ศ.2542 บรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการถือศีล ภาวนา นั่งสมาธิ

โรงแรม
1 โนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โฮเทล 999 สนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 0 2131 1111 โทรสาร : 0 2131 1188 จำนวนที่พัก 612 ห้อง, ราคา 3,500 - 10,800 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านเจ๊ติ๋มริมน้ำ 88/1 หมู่ 10 ต.บางปลา (ริมคลองหน้าวัดบางโฉลงนอก) โทร : ข้าวหน้าเป็ด ก๊วยเตี๋ยวเป็ด
2 ร้านเตี่ยกุ่ยฮวด หมู่ 9 ถ.บางนา - ตราด เลย ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1.5 อาหลากหลายประเภท เช่น ข้าวหน้าเป็ด หมูสะเต๊ะ ข้าวหมูแดง แหนมเนือง ฯลฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าหลากหลายชนิด มีทั้งกุหลาบ มะลิ และดอกไม้ตามสั่ง รูปแบบสวยงาม นำมาประดับ หรือเหมาะให้เป็นของขวัญวันต่าง ๆ
2 ผักกะเฉด เป็นผักกะเฉดจากธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สะอาด ปลอดภัย
3 วุ้นในลูกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นในลูกมะพร้าว อร่อย สะอาด มีกลิ่นหอม ไม่ใส่สารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ