ข้อมูลตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวัดชลออยู่ในเขตเทศบาลบางกรวยจัดตั้งขึ้นตามพระราชชกฤษฏีกาการจัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ และสุขาภิบาลบางกรวย ขึ้นเป็นเขตเทศบาลตำบลบางกรวย ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2537 เทศบาลบางกรวยมีพื้นที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน และวัดชลอ 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางขนุน ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

การเดินทาง

- ถนนบางกรวยไทรน้อย ถนนหมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทาง ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร
- ถนนเทอดพระเกียรติ ซึ่งเริ่มต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทางรถไฟสายใต้ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แกะสลักกระจก,ผลิตภัณฑ์ กล่องผ้าไหม

สถานที่

1.วัดกระโจมทอง
2.วัดกล้วย
3.วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
4.วัดชลอ
5.วัดโตนด
6.วัดท่า
7.วัดพิกุลทอง
8.วัดโพธิ์บางโอ
9.วัดสนามนอก
10.วัดสนามใน
11.วัดสวนใหญ่
12.วัดสักใหญ่

โรงแรม
1 ที ดี เพลส แอนด์ แมนชั่น 88 หมู่ 6 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร : 0 2886 3232-3 โทรสาร : 0 2886 3225 จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคา 750 - 8,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องบรรจุภัณฑ์จากผ้าไหม กล่องบรรจุภัณฑ์จากผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้(โคมไฟประดิษฐ์จากขวดน้ำ) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้(โคมไฟประดิษฐ์จากขวดน้ำ)
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
4 ภาพแกะสลักกระจก ภาพแกะสลักกระจก
5 อาหารไทย อาหารไทย

สินค้าโอทอป ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี