ข้อมูลตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกรวยอยู่ในเขตเทศบาลบางกรวยจัดตั้งขึ้นตามพระราชชกฤษฏีกาการจัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ และสุขาภิบาลบางกรวย ขึ้นเป็นเขตเทศบาลตำบลบางกรวย ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2537 เทศบาลบางกรวยมีพื้นที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน และวัดชลอ 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางไผ่ ต.ส่วนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางสีทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย

การเดินทาง

- ถนนบางกรวยไทรน้อย ถนนหมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทาง ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร
- ถนนเทอดพระเกียรติ ซึ่งเริ่มต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทางรถไฟสายใต้ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เบญจรงค์ลายทอง

สถานที่

1.วัดจันทร์
2.วัดเชิงกระบือ
3.วัดโพธิ์เผือก
4.วัดลุ่มคงคาราม
5.วัดสำโรง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปไม้ กรอบรูปไม้
2 ขนมไทยลูกชุบ ขนมไทยลูกชุบ
3 ของตกแต่ง งานหัตถกรรมต่างๆ ของตกแต่ง งานหัตถกรรมต่างๆ
4 ชุดโต๊ะอาหาร ชุดโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย ที่รองจาน ที่รองแก้ว ถ้วย ตะเกียบ ผ้าเช็ดปาก
5 พัดลม พัดลม
6 มอเตอร์พัดลมในเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์พัดลมในเครื่องปรับอากาศ
7 ลำไยอบแห้ง ลำไยอบแห้ง
8 เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับเงิน (Silver & Body piercing jewellery)
9 เครื่องเบญจรงค์ลายทอง เครื่องเบญจรงค์ลายทองเงา, ทองด้าน ฝีมือปราณีต ลวดลายละเอียด ทองคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์
10 เสื้อผ้าไหม เสื้อผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี