ข้อมูลตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านใหม่จากตำนานและคำบอกเล่าที่ผ่านมา การสร้างวัดต้นเชือก เมื่อ พ.ศ. 2324 เป็นปีสุดท้ายในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แสดงว่ามีชุมชนดั้งเดิมมาก่อนหน้านี้ เพราะสภาพภูมิประเทศตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่ ซึ่งเป็นร่องน้ำโบราณตามธรรมชาติ ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ระหว่างแม่น้ำนครชัยศรี -แม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีการขุดคลองสายอื่น คลองบางใหญ่จึงเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำสายเดียวที่ประชาชนใช้สัญจรจากหัวเมืองนครชัยศรีและเมืองทางด้านตะวันตก เข้ามาเมืองหลวงคือบางกอกธนบุรี

ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2548 ตำบลบ้านใหม่ขึ้นกับอำเภอบางบัวทองใช้ชื่อตำบลศีรษะเชือก อำเภอบางบัวทอง ต่อมา พ.ศ.2460 ทางราชการได้โอนตำบลบ้านใหม่ ให้มาขึ้นกับกิ่งอำเภอบางแม่นาง และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2464 ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางแม่นางเป็นอำเภอบางแม่นาง และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางใหญ่ และในส่วนตำบลบ้านใหม่เองเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลและจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตร.กม. หรือประมาณ 19,296 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย และ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,443 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีอยู่หลายเส้นทาง เช่น
1. เส้นทางถนนสายประชาอุทิศ วัดต้นเชือก ระยะทาง 13.5 กม.
2. เส้นทางถนนสายบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ระยะทาง 15 กม.
3. เส้นทางถนนสายกันตนา-วัดต้นเชือก ระยะทาง 13 กม.
4. เส้นทางถนนสายศาลายา-บางภาษี ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกง,ไข่เค็ม, เบญจรงค์

สถานที่

1. อบต.บ้านใหม่
2. วัดต้นเชือก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดต้นเชือก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2324 มีหลวงพ่อวิหารเป็นพระประธาน สร้างในสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านนับถือสักการะกันเป็นประจำ
2 ร้านค้าชุมชน มีร้านค้าจำนวน 10 ร้าน สร้างด้วยงบประมาณ รพช. ตั้งอยู่ริมถนนข้างทาง จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกต่าง ๆ ไข่เค็ม คุ้กกี้ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกต่าง ๆ ไข่เค็ม และขนมคุ้กกี้ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
2 หัตถกรรมเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์จิ๋ว, เครื่องประดับเบญจรงค์
3 เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเบญจรงค์

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี