ข้อมูลตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าอิฐ เป็นชื่อเรียกติดปากชาวบ้านมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวประมาณ 200 ปีกว่ามาแล้ว เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปั้นอิฐก่อสร้างจากดินเผา มีท่าเรือส่งอิฐจำหน่ายตามบริเวณริมฝั่งเจ้าพระยา จนเรียกติดปากว่า "ท่าอิฐ" สืบเรื่อยมา ตำบลท่าอิฐ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองชมพู่ หมู่ 2 บ้านคานเรือ หมู่ 3 บ้านคลองขวาง หมู่ 4 บ้านศาลเจ้าปากคลอง หมู่ 5 บ้านลาดสิงห์ หมู่ 6 บ้านสุเหร่าสวน หมู่ 7 บ้านสุเหร่าแดง หมู่ 8 บ้านหัวเตย หมู่ 9 บ้านลำพูลาย หมู่ 10 บ้านสุเหร่าใหญ่

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางบัวทอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ คลองบางบัวทอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไทรม้า และ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,985 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,315 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางบก สามารถเดินทางเข้าทางสี่แยกไทรม้า โดยใช้ถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านหมู่บ้านมณีรินทร์เข้าเขตตำบลท่าอิฐ
2. ทางน้ำ ลงเรือที่ท่าเทศบาลนครปากเกร็ด

ผลิตภัณฑ์

ขนมหวาน-น้ำพริกปลากรอบ-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

สถานที่

1. อบต.ท่าอิฐ
2. วัดแสงสิริธรรม
3. ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม
4. คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดแสงสิริธรรม เดิมมีชื่อว่า "วัดขวิด" สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2327 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2334 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร บูรณะเมื่อปี พ.ศ.2392 มีลักษณะทรงไทยโบราณเครื่องบนไม้สักหลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ หลวงพ่อโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2392 โดยใช้ปูนซีเมนต์ก่ออิฐลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตรเศษ และหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ องค์พระหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 48 ซม. เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
2 โบสถ์เก่า เป็นโบสถ์เก่าของวัดแสงสิริธรรม เป็นประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำและหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์
3 ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม แพริมน้ำอยู่ที่ท่าน้ำวัดแสงสิริธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน ผลผลิตจากการเกษตรกรรม
4 คลองขนมหวาน เป็นลำคลองที่ผลิตขนมหวาน

ร้านอาหาร
1 ครัวลุงนงค์ หมู่ 9 บ้านลำพูลาย ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1112 อาหารพื้นบ้าน
2 ร้านครัวคันไถ หมู่ 1 บ้านคลองชมพู่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11 อาหารตามสั่ง
3 ร้านครัวป๊อกเด้ง หมู่ 1 บ้านคลองชมพู่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11 อาหารตามสั่งและกุ้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยแปรรูป กล้วยแปรรูป
2 ขนมปังอบกรอบ ขนมปังอบกรอบ
3 ขนมหวานไทย ผลิตภัณฑ์ขนมหวานไทยต่าง ๆ เช่น ฝอยทอง เม็ดขนุน ทองหยิบ ทองหยอด มีรสชาติหวาน หอม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด ราคาถูก
4 ขนมไทย ขนมไทย
5 น้ำพริกปลากรอบ น้ำพริกปลากรอบ อร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย ไม่ใส่ผงชูรสและวัตถุกันเสีย
6 หัตถกรรมจักสานผักตบชวา หัตถกรรมจักสานผักตบชวา
7 เนื้อแปรรูป ตราเนื้อสวรรค์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสวรรค์ ลิ้นเค็ม เนื้อแดดเดียว

สินค้าโอทอป ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี