ข้อมูลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านใหม่มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านคลองบ้านใหม่ หมู่2 บ้านคลองบางตะองค์ หมู่3 บ้านคลองรังสิตฝั่งใต้ หมู่4 บ้านคลองรังสิตฝั่งเหนือ หมู่5 บ้านบางกะตัน หมู่6 บ้านบางสาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดกับอำเภอปากเกร็ด
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหลักหก และ ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลิตภัณฑ์

ถั่วเคลือบ, เซรามิก

สถานที่

1.วัดดาวดึงษ์
2.วัดเทียนถวาย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมไทย ขนมไทย
2 เครื่องป้องกันมิให้มีกำลังไฟสูงขึ้นเมื่อเวลาฟ้าแลบ เครื่องป้องกันที่ใช้ในการไฟฟ้าเพื่อมิให้มีกำลังไฟสูงขึ้นเมื่อเวลาฟ้าแลบ
3 เซรามิก เซรามิก

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง ปทุมธานี