ข้อมูลตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านฉาง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ บ้านหมู่บ้านเจ้าคุณ บ้านคลองบางหลวง บ้านวัดโคก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ อำเภอสามโคก
ทิศใต้ ติดกับตำบลบางหลวงอำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลเมืองปทุมธานีและเทศบาลบางหลวงอำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้ว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,413 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
โดยตำบลบ้านฉางจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปทาง อ.ลาดหลุมแก้ว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 346

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแมงดา-น้ำพริกนรก

สถานที่

1.วัดฉาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การบูรหอม การบูรหอม
2 ของชำร่วยทำจากไม้สัก ของชำร่วยทำจากไม้สัก แกะลายด้วยแสงเลเซอร์
3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
4 ตุ๊กตาประดิษฐ์ ตุ๊กตาประดิษฐ์
5 ต้นไม้มงคลประดิษฐ์ ต้นไม้มงคลประดิษฐ์
6 น้ำพริกแมงดา น้ำพริกนรก
7 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Wonlapa ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Wonlapa
8 ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย ภาพวาดอะคริลิค

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี