ข้อมูลตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อเป็นสมาชิกสภาตำบลได้จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่พิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ตั้งอยู่ เลขที่ 39 หมู่3 ถนนเลียบครองบางเลียบครองบางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พื้นที่

ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 11.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,463 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คูวัด ต.บางแขยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้าใช้
-มีประปาบาดาลหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

รองเท้าหนัง-ผักกาดหอมปลอดสารพิษ

สถานที่

1.วัดน้ำวน
2.วัดบางเดื่อ
3.วัดไพร่ฟ้า

โรงแรม
1 ดาร์ลิ่ง อินน์ 130/26 หมู่ 4 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร : 0 2581 3342, 0 2978 2561 จำนวนที่พัก 111 ห้อง, ราคา 450 - 550 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ของเล่นเด็กทำจากไม้ ของเล่นเด็กทำจากไม้ (wooden toys)
2 น้ำลูกยอ THAI NONI น้ำลูกยอ THAI NONI
3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกยอ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกยอ
4 ผักกาดหอมปลอดภัยจากสารพิษ เป็นต้นกอ กาบ ใบ
5 รองเท้าหนัง เป็นรองเท้าหนังแท้ทำด้วยมือ
6 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุผสม สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุผสม
7 สิ่งประดิษฐ์จากไม้ สิ่งประดิษฐ์จากไม้

สินค้าโอทอป ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง ปทุมธานี