ข้อมูลตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางพูน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตลาดพูน บ้านคลองเปรมประชา บ้านบางเขยด บ้านบางพูน บ้านบางพูน บ้านคลองรังสิต

พื้นที่

เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดมากนัก จึงมีความเป็นชุมชนเมือง
การคมนาคมพลุกพล่านตลอดทั้งวัน ร้านค้าทั่วไปตั้งอยู่อย่างมากมาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ,ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านกลาง ต.บางกระดี่ และ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง เนื่องจ้างมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่มากมาย ส่วนอาชีพเสริมบางกลุ่มจะทำงานหัตถกรรมเพื่อหารายได้เสริม

สาธารณูปโภค

ปัจจุบันสาธารณูปโภคครบถ้วนหมดทุกอย่าง

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
แล้วใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 306 มุ่งหน้ารังสิต เข้าสู่ตำบลบางพูน ระยะทางจากตัวเมืองเข้าสู่ตำบลบางพูนประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา,เครื่องประดับลูกปัด

สินค้าโอทอป ตำบลบางพูน อำเภอเมือง ปทุมธานี