ข้อมูลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกะดี เดิมเป็นที่ตั้งของอำเภอบางกะดี (อ.เมืองปทุมธานี) ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านโคกชะพลู ต่อมาย้ายที่ตั้งอำเภอไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ตำบลบางปรอก จึงเปลี่ยนเป็นตำบลบางกะดี สภาตำบลบางกะดีได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ปัจจุบันเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเกริน, หมู่ 2 บ้านโคกชะพลู, หมู่ 3 บ้านกางซอง, หมู่ 4 บ้านลำพู, หมู่ 5 บ้านบางงิ้ว

พื้นที่

ตำบลบางกะดีห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 8.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,187.5 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว สภาพดินเป็นกรดปานกลาง มีลำคลองธรรมชาติหลายสาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.บ้านฉาง, ต.บางหลวง, ต.บางเดื่อ, ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างเอกชน
อาชีพรอง ค้าขายและรับราชการ

สาธารณูปโภค

เป็นพื้นที่ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีถนนติวานนท์เป็นสาย มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
การศึกษา
- ร.ร.ประถมศึกษา 1 แห่ง
- ร.ร.มัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 4 แห่ง
สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
- คลินิก 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 42 ตู้

การเดินทาง

การคมนาคม
- ถนนติวานนท์ (คสล.)
- ถนนบางกะดีสายใน (คสล.)
- ถนนสายประตูน้ำเชียงราก (คสล.)
- ถนนบางกุฎีทอง (ลาดยาง)

ผลิตภัณฑ์

น้ำผลไม้ต่างๆ,เสื้อผ้า

สถานที่

1.บางกอก กอล์ฟคลับ
2.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
3.โรงแรงปทุมธานีเพลส
4.วัดเกริน ม. 1
5.ัวัดบางกะดี ม. 4
6.วัดบางกุฎีทอง ม. 2
7.วัดสังลาน ม. 3

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โรงแรมปทุมธานีเพลส ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ 1 ถนนติวานนนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีห้องพัก 176 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่จุประมาณ 800 ที่นั่ง ใช้เป็นที่พักของกลุ่มนักท่องเที่ยว และผู้ที่มาทำงาน/ติดต่อที่ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ติดต่อที่ โทร. (662) 963-8299, โทรสาร (662) 963-9259
2 บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท (Bangkok Golf Spa Resort) สนามกอล์ฟ 18 หลุม และ สปารีสอร์ท ที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งอยู่ที่ 99/3 หมู่ 2, ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000, โทร. (662) 963-9778, โทรสาร (662) 963-9711
3 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี ภาพในวันงานพิธีเปิดที่ทำการ 15 มีนาคม 2544
4 การปลูกต้นไม้ริมถนนติวานนท์ โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนติวานนท์ ปลูกและดูแลรักษาโดย อบต. บางกะดี
5 วัดบางกะดี วัดบางกะดี ต.บางกะดี
6 บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท บริเวณส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟ มองเห็นได้จากถนนทางเข้า
7 ตราสัญลักษณ์ อบต.บางกะดี ตำบลบางกะดีเป็นที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ซึ่งมีโรงงานจำนวน 47 โรง มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี ชาวบางกะดีร้อยละ 70 ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ จึงประกอบด้วย ฟันเฟือง ตึกอาคารสูง และเสาอากาศพร้อมจานดาวเทียม
8 บางกอกกอล์ฟ สปารีสอร์ท อาคารโรงแรมที่พัก

โรงแรม
1 บ้านสวย อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โฮเทล 112/4 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร : 02-963-6446 โทรสาร : 02-963-6446 ห้องพักรายวัน จากราคาปกติ 550 บาท/คืน พิเศษเพียง 490 บาท/คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน/ห้อง
2 ปทุมธานี เพลส 123 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร : 0 2963 8299 โทรสาร : 0 2963 9259 จำนวนที่พัก 110 ห้อง, ราคา 1,100 - 3,500 บาท
3 โรงแรมบางกอก สปาร์ รีสอร์ท 99/3 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร : 0 2963-9777 โทรสาร : 0 2963-9797 จำนวนที่พัก 158 ห้อง, ราคา 2,100 - 4,900 บาท

ร้านอาหาร
1 ก๋วยเตี๋ยวไก่ แป๊ หมู่ 5 ตรงข้ามที่ทำการ อบต.บางกะดี ก๋วยเตี๋ยวไก่
2 ร้านอาหาร บางกอกก ภายในบางกอกกอล์ฟคลับ อาหารทั่วไป
3 ร้านอาหารโรงแรมปท ภายในโรงแรมปทุมธานี เพลส อาหารทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
2 ถุงมือแพทย์ ถุงมือแพทย์
3 นมแพะศิริชัย นมแพะศิริชัย
4 น้ำผลไม้ น้ำผลไม้ต่างๆ มีทั้ง น้ำฝรั่ง,น้ำกระเจี๊ยบ,น้ำมะตูม,น้ำเก๊กฮวย,น้ำส้มคั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มไม่ใส่สารกันบูด
5 เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็ก (Children wear)
6 แผงวงจร แผงวงจร
7 โทรทัศน์ โทรทัศน์

สินค้าโอทอป ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี