ข้อมูลตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสวนพริกไทย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองนา บ้านคลองบางสิงห์ บ้านคลองบางหลวง บ้านคลองเปรม บ้านบางเลียบ บ้านต้นโพธิ์ บ้านสวนพริกไทย บ้านปลายคลองบางสิงห์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.บางพูด ,ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติด ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
โดยตำบลสวนพริกไทยห่างจากตัวเมืองปทุมธานีประมาณ 4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก

สถานที่

1. วัดบุญบางสิงห์
2. วัดเสด็จ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมขบเคี้ยว ขนมขบเคี้ยว
2 น้ำพริก น้ำพริก อาทิ น้ำพริกปลาร้าผัด น้ำพริกเผากุ้ง น้ำพริกปลาช่อนย่างปรุงรส น้ำพริกนรกกุ้ง รสชาติดี อร่อย ถูกสุขอนามัย
3 แค๊ปหมูไร้มัน แค๊ปหมูไร้มัน
4 แชมพูสมุนไพรธรรมชาติ แชมพูสมุนไพรธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง ปทุมธานี