ข้อมูลตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหลักหก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองปทุมธานี ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองคูกลาง บ้านคลองกวางตุ้ง บ้านคลองเปรมประชากร บ้านประยูรศักดิ์ บ้านคลองรังสิต บ้านคลองสิบศอก บ้านคลองเปรม
มีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม โดยใช้บริเวณพื้นที่นี้ ทำอาชีพสวนผัก ใกล้บริเวณรถไฟ เป็นหลักกิโลที่ 6 ชาวบ้านจึงใช้ชื่อเป็นตำบลหลักหก เรียกกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 200 กว่าปี จนในปัจจุบันสวนก็ยังทำสวนผักอยู่

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ิทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางกะดี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจัดโต๊ะจีน

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้ามีใช้ทุกครัวเรือน
- ประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์ติดตั้งประมาณ 80%

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
โดยตำบลหลักหก จากตัวเมืองมุ่งหน้าไปทางรังสิโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 306 เมื่อผ่านตำบลบางพูนให้ใช้เส้นทางแยกทางขวา

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าจากผ้า-มะม่วงแช่อิ่ม

สถานที่

1.มหาวิทยาลัยรังสิต
2.วัดรังสิต
3.วัดนาวง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถือและกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือและกระเป๋าสตางค์
2 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
3 ก้อนเพาะปลูกสำเร็จรูป ก้อนเพาะปลูกสำเร็จรูป
4 ถักโครเชต์ ถักโครเชต์
5 ผลไม้แปรรูป อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
6 เครื่องดื่มปรุงสำเร็จเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จเพื่อสุขภาพ
7 เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี