ข้อมูลตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองสาม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ต.ประชาธิปัตย์ ,ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลจะห่างจากทางแยกประมาณ 5 กิโลเมตร ในการเดินทางไปยังกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ ต.คลองสามนั้น เมื่อผ่านบริเวณทางเข้าวัดพระธรรมกายไปแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายก่อนจะขึ้นสะพานคลองสาม ไปตามถนนเลียบลำคลอง ถึงหมู่ 8 ทางขวามือจะเป็นที่ทำการของศูนย์พัฒนาสตรีและส่งเสริมอาชีพ

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษสา-ตุ๊กตาไทยสี่ภาค

สถานที่

1. วัดกลางคลองสาม
2. วัดเกิดการอุดม
3. วัดพระธรรมกาย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย หรือ วัดวรณีธรรมกายราม ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง โดยแยกจากถนนหพลโยธินไปตัวอำเภอคลองหลวง 5 ก.ม. เป็นธรรมอาณาจักร แบบสวนป่าธรรมชาติบนพื้นที่ 196 ไร่ มีสภาพเป็น "พุทธอุทยาน" มีบรรยากาศเงียบสงบ ทุกๆวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพุทธศาสนา จะมีประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีทำบุญกันเป็นจำนวนมาก และที่วัดนี้ สอนการนั่งสมาธิตามแนววิชชาการธรรมกาย ซึ่งเป็นการสอนตามสาย
2 ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย
3 ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย
4 ศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย
5 มูลนิธิพุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย
6 บริเวณศูนย์พุทธจักรปฎิบัติรรมวัดพระธรรมกาย

สินค้าที่น่าสนใจ
1
2 ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ สุดยอดของวัสดุปลูกไร้ดินของคนไทย จากธรรมชาติเพื่อสร้างธรรมชาติ
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา และผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา และผ้า เป็นการนำกระดาษสา และผ้า มาทำเป็นดอกไม้ เช่น ดอกบัวผ้าไหมเรยอง, ดอกมะลิผ้า เป็นต้น
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดินญี่ปุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดินญี่ปุ่น
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
6 ตุ๊กตาไทยสี่ภาค, ตู๊กตาชาววัง และตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆ ตุ๊กตาไทยสี่ภาค, ตู๊กตาชาววัง และตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆ เป็นงานประณีต รูปแบบสวยงาม
7 นวดแผนไทย นวดแผนไทย
8 น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว
9 ผลิตภัณฑ์จากดินเผา ผลิตภัณฑ์จากดินเผา
10 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
11 หัตถกรรมจากผ้าไหม หัตถกรรมจากผ้าไหม
12 เครื่องแก้วเป่าเคลือบทอง และวัตถุเสริมมงคล เครื่องแก้วเป่าเคลือบทอง และวัตถุเสริมมงคล
13 ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี