ข้อมูลตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองสาม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ต.ประชาธิปัตย์ ,ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลจะห่างจากทางแยกประมาณ 5 กิโลเมตร ในการเดินทางไปยังกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์ ต.คลองสามนั้น เมื่อผ่านบริเวณทางเข้าวัดพระธรรมกายไปแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายก่อนจะขึ้นสะพานคลองสาม ไปตามถนนเลียบลำคลอง ถึงหมู่ 8 ทางขวามือจะเป็นที่ทำการของศูนย์พัฒนาสตรีและส่งเสริมอาชีพ

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษสา-ตุ๊กตาไทยสี่ภาค

สินค้าโอทอป ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี