ข้อมูลตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองสี่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน (ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน) เดิมชื่อตำบลบางหวาย ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ ตำบลคลองหก (รวมกับคลองหกปัจจุบัน) และปัจจุบัน ได้เรียกชื่อใหม่ตามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านว่า ตำบลคลองสี่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,812 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลคลองสี่ตั้งถัดจากตำบลคลองสาม ห่างจากทางแยกประมาณ 8 กิโลเมตร
- เดินทางจากที่ว่าการอำเภอโดยรถประจำทาง สายรังสิต-หนองเสือ ใช้เส้นทางถนนคลองหลวง ถึงปากคลองสี่ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆ

ผลิตภัณฑ์

น้ำจิ้มไก่-เต้าเจี้ยว-แชมพูสระผม-ยาหม่องน้ำ-ปลาหมอสี

สถานที่

1.วัดตะวันเรือง
2.สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ATMOSPHEREน้ำยาบ้วนปากรสดั้งเดิม ATMOSPHEREน้ำยาบ้วนปากรสดั้งเดิม
2 กระจกแกะสลักลงทอง กระจกแกะสลักลงทอง
3 งาดำผง งาดำผง
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5 ตะลิงปลิงแช่อิ่ม ตะลิงปลิงแช่อิ่ม
6 น้ำจิ้มไก่, เต้าเจี้ยว น้ำจิ้มไก่, เต้าเจี้ยว
7 น้ำอ้อยสด น้ำอ้อยสด
8 ปลาหมอสี เป็นปลาประเภทสวยงาม มีประมาณ 15 สายพันธุ์ มีหลายขนาดตามความต้องการของผู้เลี้ยง
9 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
10 พวงมาลัยประดับคริสตัล พวงมาลัยประดับคริสตัล
11 หมอนอิง หมอนอิง
12 แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ แจกันดอกไม้ประดิษฐ์
13 แชมพูสระผมจากพืชสมุนไพร แชมพูสระผมจากพืชสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี