ข้อมูลตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองหก เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติด ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลคลองหกตั้งถัดจากตำบลคลองห้า ห่างจากทางแยกประมาณ 15 กิโลเมตร

สถานที่

1.วัดมูลเหล็ก
2.วัดหว่านบุญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์รกมะพร้าว ผลิตภัณฑ์รกมะพร้าว
2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ
3 แชมพูสระผม

สินค้าโอทอป ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี