ข้อมูลตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อตำบลบึงตะเคียน ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อตำบลคลองหก และในปี 2537 ได้แยกจากตำบลคลองหกมาเป็นตำบลคลองเจ็ดในปัจจุบัน โดยใช้ชื่อเรียกตามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บึงชำอ้อ และ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 957 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนวงแหวนรอบนอก สายลำลูกกา-วังน้อย ระยะทาง 20 กิโลเมตร
- ถนนสายเลียบคลองส่งน้ำที่ 7 จากอำเภอธัญบุรี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
- ถนนสายเรียบคลองระพีพัฒน์จากอำเภอวังน้อย ประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มผลไม้

สถานที่

1.วัดอู่ข้าว
2.สถานีอนามัย
3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ธูปหอม ธูปหอมไล่ยุง - ธูปหอมใช้บูชาพระ มีหลายกลิ่น หลายสี (7วัน 7กลิ่น) - ธูปหอมไร่ยุง มีส่วนประกอบของสมุนไพรตะไคร้หอมมีประสิทธิภาพไล่และกันยุง
2 เครื่องดื่มผลไม้ เครื่องดื่มผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี