ข้อมูลตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลประชาธิปัตย์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอธัญบุรี ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีสถานีรถไฟผ่าน มีการเดินทางทั้งทางเรือ ทางน้ำ ในสมัยรัชกาลที่ 5 การเกษตรเป็นแหล่งที่ปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ สภาพทั่วไป เป็นแหล่งปลูกพืช ป่าไม้มีสัตว์ป่าอาศัยเป็นจำนวนมากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตตำบลเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีถนนและคลองรังสิตเป็นเส้นขนานกัน ระยะทาง 31 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.คลองหนึ่ง ,ต.คลองสอง ,ต.คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติด ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.บางพูน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 โดยตำบลประชาธิปัตย์ ตั้งอยู่ติดกับตำบลคูคตทางด้านทิศเหนือ

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกคลองรังสิต, ศิลปะเปลือกไข่, กรอบรูป,ปลาตะเพียนประดิษฐ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Handmade Style
ปทุมธานี
Bangkok Clay Industry Co., Ltd.(B2B)
ปทุมธานี
Homy Scent Co., Ltd.(B2B)
ปทุมธานี
United Apparel Co., Ltd.(B2B)
ปทุมธานี
กลุ่มเพชรชมพู
ปทุมธานี
บริษัท Toppanel Acoustic
ปทุมธานี
Bangkok Can Factory Co., Ltd.(B2B)
ปทุมธานี
กลุ่มอุมาภรณ์
ปทุมธานี
.Mapledecor
ปทุมธานี