ข้อมูลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล บึงยี่โถ(http://www.bungyeetho.go.th/)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงยี่โถ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอธัญบุรี ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.คลองสาม ต.คลองสี่ ,ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติด ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10,925 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เมื่อถึงตำบลประชาธิปัตย์ให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 305 มุ่งหน้า จ.นครนายก โดยตำบลบึงยี่โถห่างจากทางแยกประมาณ 6 กิโลเมตร

สถานที่

1.วัดเขียนเขต

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขวดน้ำ ขวดน้ำ (Pet bottles)
2 ข้าวกรกัลยา ข้าวกรกัลยา
3 ชาสมุนไพรรีท็อก ชาสมุนไพรรีท็อก
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า และกระดาษสา เป็นการนำผ้า หรือกระดาษสา มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น ดอกบัว, ดอกกุหลาบ และดอกกล้วยไม้ เป็นต้น
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
6 ตะกร้านฤดี ตะกร้านฤดี
7 ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า
8 วุ้นมะพร้าว
9 ว่านหอมสมุนไพรขัดหน้า ว่านหอมสมุนไพรขัดหน้า
10 เซรามิคบนโต๊ะอาหาร เซรามิคบนโต๊ะอาหาร
11 เสื้อผ้าสำเร็จรูปฟ้ารุ้ง เสื้อผ้าสำเร็จรูปฟ้ารุ้ง
12 โคมไฟระย้าดอกประจำยาม โคมไฟระย้าดอกประจำยาม

สินค้าโอทอป ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี