ข้อมูลตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลรังสิต เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอธัญบุรี ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอธัญบุรี โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 4

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.คลองห้า ต.คลองหก ,ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติด ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติด ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติด ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เมื่อถึงตำบลประชาธิปัตย์ให้แยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 305 มุ่งหน้า จ.นครนายก โดยตำบลรังสิตห่างจากทางแยกประมาณ 12 กิโลเมตร
- ถนนสายรังสิต-นครนายก ระยะทางจาก ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ประมาณ 13 กม.ถึงคลองหก

ผลิตภัณฑ์

เทียนหอม เทียนกันยุง-เรือนไทย, แจกันเขียนลายไทย, ไม้กวาด

สินค้าโอทอป ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี