ข้อมูลตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงบอน เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองเสือมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านคลองเก้า หมู่2 บ้านบึงบอนพัฒนา หมู่3 บ้านบึงบอนใต้ หมู่4 บ้านบึงบอน หมู่5 บ้านพวงแก้ว หมู่6 บ้านพรสวรรค์ หมู่7 บ้านสปก. หมู่8 บ้านศรีสโมสร หมู่ 9 บ้านบึงบอนฝั่งตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า,ชุดตุ๊กตาจากเศษผ้า,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1.วัดคลองเก้า
2.วัดบึงบอน
3.วัดพวงแก้ว
4.วัดศรีสโมสร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 งานหินทรายธรรมชาติ งานหินทรายธรรมชาติ
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา
4 ดอกไม้ผ้าปอนจี้ ดอกไม้ผ้าปอนจี้
5 ตุ๊กตาแฟชั่นจากเศษผ้า ตุ๊กตาแฟชั่นจากเศษผ้า
6 ที่ใส่ไวน์ ที่ใส่ไวน์
7 นาฬิกาดอกราชพฤกษ์ นาฬิกาดอกราชพฤกษ์
8 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
9 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
10 ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลา

สินค้าโอทอป ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี