ข้อมูลตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลเป็นบึงกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยต้นอ้อเป็นส่วนมาก ชนดั้งเดิมเป็นคนมอญ และคนภาคกลางมีอาชีพการทำนา ประมาณ ปี2511 มีคนจากบางมด ดำเนินสะดวก มาทำสวนส้ม ซึ่งได้ผลดี จึงหันมาทำสวนส้มกัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังจุฬา และ ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,672 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 900 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.82 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมมี 3 เส้นทาง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ดีบุก

สถานที่

1.โรงเรียน 3 แห่ง
2.วัด 3 แห่ง
3.สถานีอนามัย 2 แห่ง
4.อบต.1 แห่ง
5.ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 3 แห่ง
6.ศูนย์สาธารณะมูลฐานชุมชนจำนวน 9 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปวิทยาศาสตร์ มีรูปแบบสวยงามให้เลือกมากมาย
2 กล้วยหอมกวน กล้วยหอมกวน
3 น้ำเห็ดสมุนไพรผสมทุเรียนเทศ ตรา วั่นซุ่ย น้ำเห็ดสมุนไพรผสมทุเรียนเทศ ตรา วั่นซุ่ย
4 ผลิตภัณฑ์จากดีบุก ผลิตภัณฑ์จากดีบุก อาทิ แจกัน จานตั้งโชว์ ถาดนาฬิกา แก้วเบียร์ แก้วไวน์ กล่องใส่เครื่องประดับ ฯลฯ
5 เรือจำลอง เรือจำลอง
6 เรือจำลอง เรือจำลอง
7 เสปร์ยตะไคร้หอม เสปร์ยตะไคร้หอม
8 แก้วไวน์ แก้วไวน์

สินค้าโอทอป ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี