ข้อมูลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองสามวัง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหนองเสือ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอกปทุม หมู่ 2 บ้านหนองยายอ่อน หมู่ 3 บ้านหนองบอน หมู่ 4 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 5 บ้านหนองสามวัง หมู่ 6 บ้านหนองสามงาม หมู่ 7 บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 8 บ้านหนองสำนัก หมู่ 9 บ้านหนองทะเล หมู่ 10 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 11 บ้านหนองนาสนาน หมู่ 12 บ้านหนองนาสงวน หมู่ 13 บ้านหนองดอกโสน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง มีลำคลองชลประทานขุด จำนวน 4 สาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นพรัตน์ และ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,260 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านใจกลางตำบลคลองหนึ่ง แล้วแยกใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3214 มุ่งหน้า อ.หนองเสือ โดยตัวตำบลอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

หญ้า

สถานที่

1. วัดสุนฑริการาม
2. วัดโปรยฝน
3. วัดธรรมราษฎร์
4. มัสยิด 2 แห่ง

ร้านอาหาร
1 ร้านจำลอง หมู่ 7 บ้านหนองบัวหลวง ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุม อาหารตามสั่ง
2 ร้านสุภัทราคาราโอ หมู่ 8 บ้านหนองสำนัก ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธา อาหารตามสั่ง
3 ร้านเรือนไม้งาม หมู่ 8 บ้านหนองสำนัก ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธา อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผลไม้ (สมุนไพร) เป็นการนำผลไม้ หรือ สมุนไพร มาทำเป็นเครื่องดื่มได้หลายอย่างเช่น น้ำมะตูม, น้ำเสาวรส เป็นต้น
2 หญ้า ผลิตภัณฑ์หญ้า เป็นหญ้าเพื่อการจัดสวน มีความสวยงาม แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ ปทุมธานี