ข้อมูลตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลาดหลุมแก้ว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว ,หมู่ 2 บ้านคลองบางสะแก ,หมู่ 3 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว ,หมู่ 4 บ้านคลองบางสะแก ,หมู่ 5 บ้านคลองบางสะแก ,หมู่ 6 บ้านคลองขวางบน ,หมู่ 7 บ้านคลองขวางล่าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,091 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,091 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
แล้วใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 346 มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

สถานที่

1.วัดบัวขวัญ ม. 3
2.วัดลาดหลุมแก้ว ม. 1
3.วัดสุทธาวาส ม. 4
4.โรงเรียนวัดบัวขวัญ
5.โรงเรียนคลองขวางบน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบัวขวัญ(ศาลาแดง) เป็นศาลาโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นศาลาประทับเวลาแรกนาขวัญ ในครั้งแรกของประเทศไทย

โรงแรม
1 โรงแรมไวท์อินทร์ ต.หน้าไม้ อ.หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 500 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวปรีชา ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.02-5991299 อาหารป่าตามสั่ง
2 ร้านจ่านะ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.02-5991431 อาหารป่าตามสั่ง
3 ร้านดีโภชนา ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.02-5991431 อาหารป่า อาหารตามสั่ง
4 ร้านแปโภชนา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.02-5991398 อาหารตามสั่ง ผัดไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย ผลไม้แปรรูป ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วน ไม่ใส่สารกันบูด
2 การประดิษฐ์แจกันรูปห้วช้าง การประดิษฐ์แจกันรูปห้วช้าง
3 ขี้ผึ้งสมุนไพร ขี้ผึ้งสมุนไพร
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

สินค้าโอทอป ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี