ข้อมูลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคูขวาง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองบางหลวง ,หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ,หมู่ 3 บ้านคลองบางหลวง ,หมู่ 4 บ้านคลองบางโพธิ์ ,หมู่ 5 บ้านตลาดบางเตย

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน มีน้ำตลอดปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,738 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ
92.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
แล้วใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 346 มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว เข้าสู่ตำบลคูขวาง ระยะทางจากตัวเมืองเข้าสู่ตำบลคูขวางประมาณ 10 กิโลเมตร
หรือใช้เส้นทางสาย กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว โดยตำบลคูขวาง อยู่เลยจากอำเภอลาดหลุมแก้ว ประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมกระเป๋าย่ามต่างๆ-น้ำพริก

สถานที่

1.วัดบ่อทอง ม. 2

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวปรีชา ม.2 ต.คูขวาง อ.หลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.02-5991299 อาหารป่า อาหารตามสั่ง
2 ร้านจ่านะ ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โทร.02-5991922 อาหารป่า อาหารตามสั่ง
3 ร้านดีโภชนา ม.1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานนี โทร.02-5991431 อาหารป่า อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋า-ย่าม มีหลายรูปแบบ ติดกระดุม ติดซิบ ย่าม ต่างๆ
2 น้ำพริก สำหรับทำแกงเผ็ด ผัดเผ็ด แกงป่า ไม่ใส่สารกันบูด เก็บได้นาน
3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
4 ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

สินค้าโอทอป ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี