ข้อมูลตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองพระอุดม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองพระอุดม บ้านคลองพระอุดม บ้านคลองพระอุดม บ้านคลองพระอุดม บ้านคลองเจ้าเมือง บ้านคลองเจ้าเมือง บ้านคลองเจ้าเมือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองป่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางเดือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,951 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 585 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
ตำบลคลองพระอุดม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก-เสื้อผ้า-ดินเผาทรงเครื่องเบญจสิริ

สถานที่

1.วัดทองสะอาด ม. 2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เทียนหอม
2 ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป
3 ดอกไม้อบแห้งในภาชนะแก้ว ดอกไม้อบแห้งในภาชนะแก้ว
4 ดินเผาทรงเครื่องเบญจสิริ เครื่องปั้นดินเผา ประดับลวดลายด้วยผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าตีนจก และผ้าพื้นเมืองอื่น ๆ ทางกลุ่มฯ ของเราได้พิถีพิถันในการที่จะเลือกภาชนะดินเผาที่มาทำการประดับลวดลายซึ่งมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โอ่ง คนโท ไท หม้อดิน ถ้วย แจกัน กระปุกขมิ้น ฯลฯ
5 น้ำพริก
6 ผลิตภัณฑ์พืชตกแต่งภาชนะ ผลิตภัณฑ์พืชตกแต่งภาชนะ
7 เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผา
8 เครื่องปั้นดินเผาประดับผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผาประดับผ้าไหม
9 เซรามิกโคมไฟฟ้า เซรามิกโคมไฟฟ้า
10 เสื้อผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี