ข้อมูลตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อเงิน เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลาดหลุมแก้ว เดิมเรียกว่า "ตำบลคูตัน" เนื่องจากสมัยก่อนได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งอพยพย้ายถิ่นมาจากปากคลองบางหลวงได้มีการขุดลอกคลองเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ในการเพาะปลูก แต่เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณดังกล่าวมีสภาพแห้งแล้งทำให้แรงงานในการขุดคลองต้องเจ็บป่วยล้มตาย เนื่องจากขาดน้ำจึงขุดคลองไม่ตลอด จึงเรียก "ตำบลคูตัน" ต่อมาทางการได้มีการแบ่งเขตการปกครอง และสนับสนุนให้มีการขุดคลองต่อจากเดิมจนทะลุถึงคลองลากค้อนทำให้น้ำไหลผ่านได้ และได้มีการเปลี่ยนชื่อ ตำบลคูตัน เป็น "ตำบลบ่อเงิน" และใช้เรียกมาจนทุกวันนี้ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านคลองบางหลวง ,หมู่ 2 บ้านคลองบางหลวง ,หมู่ 3 บ้านบ่อเงิน ,หมู่ 4 บ้านคลองบางหลวง ,หมู่ 5 บ้านคลองบางหลวง, หมู่ 6 บ้านคลองแขยด, หมู่ 7 บ้านคลองแขยด

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา และเพาะปลูก ในปัจจุบันมีการคมนาคมที่สะดวก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางเตย อ.สามโคก และ ต.คลองพระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ระแหง และ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

ทำนา ทำสวน ทำการเพาะปลูก รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 779 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 463 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.43 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
แล้วใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 346 มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว

ผลิตภัณฑ์

วัดเจดีย์หอย ,ปุ๋ยอินทรีย์,สมุนไพรรักษาโรค

สถานที่

สถานที่สำคัญของตำบล บ่อเงิน ได้แก่
1) วัดเจดีย์หอย ซึ่งได้มีการขุดพบซากหอยนางรมขนาดใหญ่จำนวนมาก
และทางวัดได้นำซากหอยส่วนหนึ่งไปตั้งวางเรียงเป็นรูปเจดีย์
2) สถานีภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว
3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
4) มหาวิทยาลัยชินวัตร (ต.บ่อเงิน และ ต.บางเตย)
5) วัดบ่อเงิน
6) วัดลำมหาเมฆ ม. 5
ึ7) สำนักสงฆ์พุทธกาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
2 พิพิธภัณฑ์ของเก่าวัดเจดีย์หอย พิพิธภัณฑ์ของเก่าของวัดเจดีย์หอย มีการรวบรวมของเก่าต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชามสังคโลก ไม้แกะสลัก ตลอดจนเครื่องใช้เก่าแก่ที่หาดูได้ยาก
3 มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยชินวัตร กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
4 สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม อาคารสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นสถานีแห่งที่ 2 (แห่งแรก ตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศ จังหวัดนนทบุรี)
5 วัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน ตั้งอยู่ก่อนจะถึงสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
6 มหาวิทยาลัยชินวัตร
7 มหาวิทยาลัยชินวัตร
8 วัดบ่อเงิน
9 วัดเจดีย์หอย พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในอาคารชั่วคราว ที่วัดเจดีย์หอย สำหรับพระอุโบสถนั้น ได้เริ่มก่อสร้างไว้บางส่วน แต่ยังขาด เงินทุนอีก
10 วัดเจดีย์หอย
11 วัดเจดีย์หอย
12 วัดเจดีย์หอย ศาลาด้านข้างของบริเวณบ่อหอยวังปลา
13 วัดเจดีย์หอย
14 วัดเจดีย์หอย
15 พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย
16 พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย เปลือกหอยโบราณ
17 พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย
18 พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย เครื่องทำบัญชี และคิดเลขสมัยเมื่อประมาณ 45 ปีที่แล้ว เป็นระบบกลไก (Mechaืnical)
19 วัดเจดีย์หอย วัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร วัดนี้เมื่อพ.ศ. 2523 มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมามีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์ที่อยู่ในเขตวัด มีอายุกว่า 1,000 ปี จำนวนมาก หลวงพ่อทองกลึงจึงคิดนำซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้น จึงเรียกว่า เจดีย์หอย
20 พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย เตารีดสมัยเก่า ที่ใช้ถ่านหุงข้าวร้อนจัด ใส่ไว้ภายใน ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้ว
21
22
23 แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ การปลูกข้าวล้มตอซัง เกษตรอินทรีย์
24 ร้านค้าชุมชนบ่อเงิน ร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก ภายในตำบล บริหารจัดการโดยชุมชนเอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุกกี้เนยสด คุกกี้เนยสด หอม หวาน กรอบ อร่อย ทำจากเนยสดแท้ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ปิดผนึกอย่างดี เพื่อรักษาคุณภาพ และความสะอาด
2 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งอัดเมล็ด ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งอัดเมล็ด
3 สมุนไพรรักษาโรค สมุนไพรรักษาโรค

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี