ข้อมูลตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหน้าไม้ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองเซ็น ,หมู่ 2 บ้านคลองลากค้อน ,หมู่ 3 บ้านคลองอ่างแตก ,หมู่ 4 บ้านคลองอ่างแตก ,หมู่ 5 บ้านคลองหน้าไม้ตาเทศ ,หมู่ 6 บ้านคลองหน้าไม้ ,หมู่ 7 บ้านหน้าไม้ ,หมู่ 8 บ้านคลองลากช้าง ,หมู่ 9 บ้านคลองระแหงเหนือ ,หมู่ 10 บ้านคลองระแหงใต้ ,หมู่ 11 บ้านคลองลากค้อนใหญ่
นอกจากนี้ เดิมต.หน้าไม้เป็นป่าดงดิบ มีครอบครัวเข้ามาอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่มีอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ มีบุคคลเก่าแก่ มาอยู่ 2 คน ได้แก่ ปู่ทัศน์ ปู่จันทร์ ต่อมาได้เพิ่มจำนวนประชากรมาขึ้น มีการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือในการล่าสัตว์ ได้แก่หน้าไม้ เป็นต้น ตอนหลังจึงได้เรียกชื่อติดปากว่า บ้านหน้าไม้ และเป็นตำบลหน้าไม้ในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองต่างๆ เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ระแหง ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ไทรน้อย จ.อยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน มีน้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 ตู้

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
แล้วใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 346 มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว เข้าสู่ตำบลหน้าไม้ ระยะทางจากตัวอำเภอลาดหลุมแก้วเข้าสู่ตำบลลาดหลุมแก้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว โดยตำบลหน้าไม้ อยู่ก่อนเข้าสู่อำเภอลาดหลุมแก้ว ประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื้อกันความเย็น, เห็ดเข็มทอง

สถานที่

1.วัดเนกขัมมาราม ม. 2
2.วัดหน้าไม้ ม. 5
3.มัสยิดซาอาดุลตาดุ้ลอิสลาม
4.มูยาฮิดอุลยานัยนี
5.มัสยิดเนียะมาติลละห์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สาคูแคนตาลูปนมสด สาคูแคนตาลูปนมสด
2 เครื่องแกงป่าคุณยายตุ่ม เครื่องแกงป่าคุณยายตุ่ม
3 เสื้อกันความเย็น เสื้อสำหรับใส่ทำงานในห้องเย็นโดยเฉพาะ ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ ทอด้วยมือจากกลุ่มแม่บ้านต.หน้าไม้
4 เห็ดเข็มทอง เห็ดเข็มทอง

สินค้าโอทอป ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี