ข้อมูลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลำลูกกาเป็นตำบลที่ว่าการอำเภอลำลูกกาตั้งอยู่ ตั้งอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2433 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 110 ปี ประชากรนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน บ้านคลองซอยที่ 7 หมู่ที่12,13,14,15 และ 16 บ้านคลองซอยที่ 8 หมู่ที่6,7,8,9 และ 10 บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1,2 และ3 บ้านคลองหกวา หมู่ที่ 4 และ 17 เขตเทศบาลตำบลลำลูกกาอีก 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีคลองหกวา ผ่านโดยไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก มีคลองซอยที่ 7,8 และ9 ผ่านโดยไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ แขวงคลองสามวา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,770 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา พอถึงแยกลำลูกกาให้ชิดซ้าย กลับรถใต้สะพานผ่านสนากีฬาธูปเตมี ชิดซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าลำลูกกาทางหลวงหมายเลข ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงอำเภอและตำบลลำลูกกา

ผลิตภัณฑ์

สุราแช่พื้นเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล่องเครื่องประดับ กล่องเครื่องประดับ (Box Jewelry)
2 ช้อนส้อม สุพรรณหงส์ ช้อนส้อม สุพรรณหงส์
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากนกกระจอกเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากนกกระจอกเทศเช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย เข็มขัด
5 ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดหน้า
6 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
7 ไวน์คุณชาย ไวน์กระชายดำ ไวน์มะยม ไวน์ผลไม้รวม(องุ่น) ไวน์ส้ม ไวน์ลูกหว้า ไวน์สตรอเบอร์รี่ ไวน์กระท้อน ไวน์กระเจี๊ยบ ไวน์ขนุน ไวน์สับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี