ข้อมูลตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองควาย เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อำเภอสามโคก ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเจดีย์ทอง ,หมู่ 2 บ้านคลองสระ ,หมู่ 3 บ้านคลองสระ ,หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ,หมู่ 5 บ้านคลองควาย ,หมู่ 6 บ้านคลองควาย ,หมู่ 7 บ้านคลองควาย ,หมู่ 8 บ้านบางยาว นอกจากนี้ ที่เรียกว่า "ตำบลคลองควาย" เพราะว่าในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่าทึบมีควายเดินเป็นทาง ต่อมาทางควายเดินมีน้ำไหลผ่านขยายกว้างลึกขึ้น จนกลายเป็นคลอง

พื้นที่

ตำบลคลองควายมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางทิศตะวันออก เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท้ายเกาะ และ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ ต.สิงหนาถ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางเตย อ.สามโคย จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ท้ายเกาะ ,ต.บางกระบือ และ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาชีพ

ทำนา, ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปา มีใช้ทุกหมู่บ้าน สำหรับโทรศัพท์มีใช้ 7 หมู่บ้าน ส่วนหมู่ 8 ยังไม่มีโทรศัพท์

การเดินทาง

ถนนบางประอิน - บางบัวทอง (วงแหวนตะวันตก) เข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง กำลังจะทำเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,กะละแม,กระยาสารท,โคมไฟไม้ไผ่,การบูร

สถานที่

1.วัดเจดีย์ทอง
2.วัดสหราษฎ์
3.วัดสุราษฎ์รังสรรค์
4.วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม
5.วัดสามัคคิยาราม
6.โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม
7.องค์การบริหารส่วนตำบล
8.สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่1 สันนิษฐานว่าจะสร้างขึ้นตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีชาวรามัญได้อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีพระยาราม เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด - เจดีย์ทอง เป็นเจดีย์แบบทรงรามัญสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดประมาณเกือบ 200 ปี -พระพุทธรูป ปางมารวิชัย แบบทรงมอญ สร้างด้วยแก้วหยกสีขาว หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูง 2 ศอก ประดิษฐานอยู่ที่หอสวดมนต์ สร้างโดยชาวรามัญ อายุประมาณ 100 กว่าปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูป กรอบรูป ลายไทย
2 การบูรหอม การบูรหอม
3 ขนมไทยโบราณ ขนมไทยโบราณ
4 ทองม้วน ทองม้วน
5 น้ำพุพญานาคทองเหลือง น้ำพุพญานาคทองเหลือง
6 ผลิตภัณฑ์ลูกปัด ผลิตภัณฑ์ลูกปัด
7 โคมไฟไม้ โคมไฟไม้
8 โคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย เป็นโคมไฟไม้ไผ่ประกอบภาพลายไทย รูปแบบต่าง ๆ ขั้วหลอดชนิดเกลียว ขนาดแรงดัน 220 โวลท์ กำลังไฟ 26 วัตต์ สามารถใส่ภาพที่มีขนาดความกว้าง ประมาณ 8 นิ้ว และยาวประมาณ 10 นิ้ว
9 ไข่เค็ม ไข่เค็มธรรมชาติ ดองน้ำเกลือ บรรจุกล่องโฟม สด สะอาด รสชาติดี เก็บได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี