ข้อมูลตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองควาย เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อำเภอสามโคก ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเจดีย์ทอง ,หมู่ 2 บ้านคลองสระ ,หมู่ 3 บ้านคลองสระ ,หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ,หมู่ 5 บ้านคลองควาย ,หมู่ 6 บ้านคลองควาย ,หมู่ 7 บ้านคลองควาย ,หมู่ 8 บ้านบางยาว นอกจากนี้ ที่เรียกว่า "ตำบลคลองควาย" เพราะว่าในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่าทึบมีควายเดินเป็นทาง ต่อมาทางควายเดินมีน้ำไหลผ่านขยายกว้างลึกขึ้น จนกลายเป็นคลอง

พื้นที่

ตำบลคลองควายมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางทิศตะวันออก เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท้ายเกาะ และ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ ต.สิงหนาถ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางเตย อ.สามโคย จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ท้ายเกาะ ,ต.บางกระบือ และ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาชีพ

ทำนา, ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปา มีใช้ทุกหมู่บ้าน สำหรับโทรศัพท์มีใช้ 7 หมู่บ้าน ส่วนหมู่ 8 ยังไม่มีโทรศัพท์

การเดินทาง

ถนนบางประอิน - บางบัวทอง (วงแหวนตะวันตก) เข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง กำลังจะทำเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,กะละแม,กระยาสารท,โคมไฟไม้ไผ่,การบูร

สินค้าโอทอป ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก ปทุมธานี