ข้อมูลตำบลกระแชง อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกระแชง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสามโคก ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านลุ่ม ,หมู่ 2 บ้านท่าอาน ,หมู่ 3 บ้านกระแชง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สามโคก และ ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 95 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
โดยตำบลกระแชงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า-ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

สถานที่

1.วัดไก่เตี้ย ม. 1
2.วัดชัยสิทธาวาส ม. 3

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะลาประดิษฐ์ กะลาประดิษฐ์
2 ชาเขียว ชาเขียว
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษสา มีหลากหลายชนิดเช่น ดอกกุหลาบ ดอกบัว ใบบาง ผักตบชวา
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
5 ดอกไม้ใบยางพารา ดอกไม้ใบยางพารา อาทิ ลิลลี่ พุซซี่ กุหลาบ ชงโค จำปา บัวตอง เฟื่องฟ้า ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก ปทุมธานี