ข้อมูลตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงรากใหญ่ แต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่ามีเรือสำเภอแล่นผ่าน และมีเรือสำเภอล่มบริเวณที่ตั้งตำบล ชาวบ้านจึงเรียกว่าตำบลนี้ว่า "อู่ตะเภาล่ม" ต่อมาแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ก็ตื้นเขินเป็นป่าไม้ จนราษฎรมาจับจองเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบันนี้ บางตำนานก็เล่าว่าบริเวณนี้จะมีช้างโขลงผ่านซึ่งเป็นช้างลากซุง ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ช้างรากใหญ่" และต่อมาได้เรียกเป็น "เชียงรากใหญ่" จนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านกระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ
อาชีพรอง รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,700 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางไปได้ทั้งทางน้ำและทางบก

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม

สถานที่

1.วัดบ้านพร้าวใน
2.วัดบ้านพร้าวนอก
3.วัดบัวหลวง
4.วัดตระผึง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตุ๊กตากระดาษ ตุ๊กตากระดาษ
2 ไข่เค็ม ไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี