ข้อมูลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงรากน้อย เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสามโคก ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากอาจ บ้านศาลาแดง บ้านเมตารางค์ บ้านศาลาพัน บ้านคลองวัดพลับ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด ไข่เค็ม กะปิ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 640 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 320 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
โดยตำบลเชียงรากน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า-ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า

สถานที่

1.วัดศาลาแดงเหนือ
2.ชุมชนนิเวศน์ริมน้ำชาวไทยรามัญ
3.วัดพลับ
4.วัดโพธิ์นิ่ม
5.วัดเมตารางค์
6.โรงเรียนวัดศาลาพัน
7.โรงเรียนวัดเมทารางค์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องหนัง
2 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร
3 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือน แข็งแรง ทนทาน

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี