ข้อมูลตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : อบต.บางกระบือ(www.bangkrabue.th.gs)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกระบือ ขึ้นอยู่กับอำเภอสามโคก ซึ่งมีทั้งหมด 11 ตำบล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก ห่างจากอำเภอสามโคก 5 กิโลเมตร ตำบลบางกระบือมี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านท้ายคง ,หมู่ 2 บ้านบางกระบือ และหมู่ 3 บ้านคาง

พื้นที่

ตำบลบางกระบือมีสภาพพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางทิศตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองควาย ,ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อาชีพ

ทำนา,รับจ้าง


สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคมีครบทุกอย่าง ประปาบาดาลหมู่บ้าน, ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน,โทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

มาทางเส้นทางสายวงแหวนนตะวันตก หรือ สามโคก-ท้ายเกาะ หรือมาทางเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกง

สถานที่

1.วัดกร่าง ม. 1
2.วัดเชิงท่า ม. 3
3.วัดโบสถ์ ม. 1
4.วัดมหิงษาราม ม.2

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโบสถ์ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ที่สุด) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อวัด "สร้อยนางหงส์" เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สมัยอยุธยาที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เรียกชื่อว่า "หลวงพ่อเหลือ" ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุ มีปูนปั้นรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปางเทศนาธรรม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ สูง 28 เมตร
2 วัดกร่าง ตั้งอยู่หมู่ 1 เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัด "ดงดารา" มีพระพุทธรูปศักดิ์ "หลวงพ่อนรสิงห์" ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปศิลาศิลปะอยุธยา
3 วัดมหิงสาราม ตั้งอยู่หมู่ 2 เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา เดิมเป็นวัดร้าง เนื่องจากแผ่นดินบริเวณหน้าวัดงอกยื่นลำออกไปทำให้วัดอยู่ไกลจากริมฝั่งน้ำ จึงย้ายไปตั้งวัดใหม่ชื่อว่า "วัดตีนท่า"
4 วัดเชิงท่า ตั้งอยู่หมู่ 3 ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อวัดตีนท่า ย้ายมาจากวัดมหิงสาราม

ร้านอาหาร
1 ร้านแป๊ว หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ติดวงแ สวนอาหาร บรรยากาศร่มรื่น น่ารับประทาน มีส่วนน้ำ และคาราโอเกะ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุกกี้ คุกกี้รสต่างๆ มีทั้งรสเนย วนิลา และโกโก้
2 น้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าว หอม หวาน สด สะอาด ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
3 ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป วุ้นมะพร้าวบรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 250 cc และน้ำมะพร้าว หอม หวาน สด สะอาด ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน

สินค้าโอทอป ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก ปทุมธานี