ข้อมูลตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อแร่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กม. อยู่ริมฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำน้อย บริเวณแห่งนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงว่า เจ้าฟ้าอุทุมพรขี้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จทางเรือมาตามลำน้อย เข้าคลองกระทุ่มเหนือวัดท่าโขลง ไปบ้านดำหยาด บริเวณแห่งนี้ยังมีความสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ จึงเรียกว่าบ้านบ่อแร่

พื้นที่

ตำบลบ่อแร่เป็นหนึ่งใน 15 ตำบล ของอำเภอโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ตลอดทั้งตำบล อาชีพหลักทำนา ทำสวน อาชีพรองจักสาน รับจ้าง จากภาพสำรวจข้อมูล กชช.2ค ปี 44 เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 ทั้ง 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลอ่างแก้ว และตำบลดำหยอด
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโพธิ์รังนก มีแม่น้ำน้อยกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสามง่าม มีแม่น้ำน้อยกั้นอาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดำหยาด ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง จักสาน

สาธารณูปโภค

มีที่ทำการสภาตำบล สถานีอนามัย มีวัด 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มีอยู่ 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน้ำ ระยะทางจากสี่แยกอำเภอโพธิ์ทองถึงตำบลบ่อแร่ ระยะทางประมาณ 3
กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานหวาย

สถานที่

1) วัดกลางพุฒนิมิตร
2) วัดท่าโขลง
3) โรงเรียนวัดท่าโขลง
4) สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าปีใหม่ลายเปีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหวายเป็นส่วนใหญ่

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง