ข้อมูลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง สระบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.วังม่วง เดิมเป็นป่ามะม่วงป่า อยู่ในลำห้วย จึงเรียกว่า "วังมะม่วง" แล้วเรียกกันเป็น "วังม่วง" โดยตำบลวังม่วง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.วังม่วง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าฤทธิ์ บ้านมอดินแดง บ้านหนองไทร บ้านโป่งตะขบ บ้านวังม่วง บ้านป่าลานหินดาด บ้านซับกระทิง บ้านหาดเล็บยาว บ้านหนองบอน บ้านโป่งเก้ง บ้านสวนมะเดื่อ บ้านคลองกระทิง บ้านคลองมะเกลือ บ้านหลังเขา บ้านท่อหนึ่ง บ้านหาดเล็บยาว

พื้นที่

เป็นที่ดอน ติดเขื่อน ปลูกอ้อยกันมาก และยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ โดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน, ทำไร่อ้อย
อาชีพเสริม จักสานใบลาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,949 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.79 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 53 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (มิตรภาพ) ถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกขวาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา ผ่าน อ.แก่งคอย พอถึง อ.มวกเหล็ก ให้แยกซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3223 ระยะทางจากทางแยกประมาณ 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

จักสานใบลาน, ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา-ทองม้วนทองพับ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกป่าลานหินดาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัว บริเวณโดยรอบยังมีความสมบูรณ์อยู่ ในวันหยุด ได้รับความนิยมจากผู้คนซึ่งพาครอบครัวมาเที่ยว ทานอาหาร และเล่นน้ำกัน
2 น้ำตกป่าลานหินดาด
3 น้ำตกป่าลานหินดาด
4 น้ำตกป่าลานหินดาด

โรงแรม
1 กระท่อมทิพย์ฮิลล์ รีสอร์ท 73 หมู่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทร : 08 1308 8788,08 1292 2273 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 800 - 2,000 บาท
2 วังเทพพรหมภิมานรีสอร์ท 19 หมู่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 โทร : 0 3622 6400-1 โทรสาร : 0 3622 6401 จำนวนที่พัก 152 ห้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง
2 ขนมทองม้วนทองพับสมุนไพร ขนมทองม้วนทองพับสมุนไพร
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
4 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
5 ผลิตภัณฑ์จากใบลาน ผลิตภัณฑ์จากใบลาน ได้แก่ หมวกคาวบอย, หมวกผู้หญิง, หมวกกอล์ฟ, พวงกุญแจ, แฟ้ม, การ์ตูนใส่ซองจดหมาย, พัด, กระเป๋า, ของที่ระลึกต่างๆ, กระปุก ฯลฯ
6 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมแพะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมแพะ

สินค้าโอทอป ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง สระบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง สระบุรี