ข้อมูลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าใหม่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตะกาดเง้า ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เขาบายศรี ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ขโมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ผลิตภัณฑ์

ทองม้วนอบกรอบ

สถานที่

1.วัดกลางทุ่งท่าระแนะ
2.วัดบุญญวาสวิหาร
3.วัดหนองบัว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทองม้วนอบกรอบ ทองม้วนอบกรอบ
2 ทุเรียนกวน ทุเรียนกวน

สินค้าโอทอป ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี