ข้อมูลตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีราษฎรกลุ่มหนึ่งย้ายมาจากอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานบริเวณหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีปลาค้าวเป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่เรื่อยมาจนจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน และมีราษฎรบ้านใกล้เรือนเคียงย้ายเข้ามาอยู่ด้วยมากขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามหนองน้ำแห่งนี้ว่า “บ้านปลาค้าว”

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสูง มีลำห้วยไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองมะแซว, อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลได้ 3 เส้นทาง คือ
- เส้นทางที่ 1 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวขวาไปตามถนนอรุณประเสริฐ ผ่านตำบลบุ่ง ห้วยไร่ เหล่าพรวน เลี้ยวขวาที่บ้านโคกป่ากุง ถึง อบต.ปลาค้าว
ระยะทาง 30 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 จากอำเภอเมือง เข้าตำบล สร้างนกทา ถึงตำบลปลาค้าว ระยะทาง 30 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 3 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวซ้ายที่บ้านโคกจั่กจั่น ผ่านบ้านภักดีเจริญ หนองหิน หนองมะแซว ถึงตำบลปลาค้าว ระยะทาง 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

การแสงพื้นบ้าน(หมอลำ), ตุ๊กตาไม้แกะสลัก, ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 การแสดงพื้นบ้าน(หมอลำ) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลปลาค้าวส่วนใหญ่เป็น ประเภทศิลปวัฒนธรรมคือ หมอลำ ราคาการแสดงต่อครั้ง ประมาณ 30,000ถึง 60,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. คณะดาวจรัสแสง ราคา 60,000 บาท/คืน ที่อยู่ บ้านปลาค้าว 2. คณะดาวรุ่งเด่นสยาม ราคา 40,000 บาท/คืน ที่อยู่ บ้านโคกก่อง 3. คณะเงาฟ้าอัศวิน ราคา 30,000 บาท/คืน ที่อยู่ บ้านปลาค้าว 4. คณะรุ่งสยามบรรเทิงศิลป์ ราคา 50,000 บาท/คืน ที่อยู่ บ้านดอนก่อ 5. คณะชัยมงคลพัฒนาศิลป์ ราคา 50,000 บาท/คืน ที่อยู่ บ้านปลาค้าว
2

โรงแรม
1 โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 77 หมู่ 10 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร : 08 1878 7833 จำนวนที่พัก 25 ห้อง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
2 ดอกไม้ถุงน่อง ดอกไม้ถุงน่อง
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
4 ตุ๊กตาไม้แกะสลัก ตุ๊กตาไม้แกะสลัก

สินค้าโอทอป ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง อำนาจเจริญ