ข้อมูลตำบลสำราญ อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เดิมขึ้นกับตำบลพระลับ และได้ทำการแบ่งเขตการปกครองจัดตั้งเป็นตำบลสำราญ โดยมีขุนสำราญเป็นผู้นำหมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายพื้นที่มาอยู่รวมกัน โดยตั้งชื่อหมู่บ้านให้เหมือนกับชื่อผู้นำคือบ้านสำราญและต่อเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก จำนวน 13 หมู่บ้าน พ.ศ.2528 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองขอนแก่น อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง ประมาณ 13 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนท่อน และ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา รับจ้างทั่ว ๆ ไป
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,445 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,445 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงสายมิตรภาพขอนแก่น - อุดรธานี ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่น 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แจวบอง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำพริกตาแดง,ใส้กรอกจากเห็ดนางฟ้า

สถานที่

1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
2. วัดไตรครามบำรุง
3. วัดวิจารณ์สว่างโสภา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แจวบอง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำพริกตาแดง เป็นการนำเอาปลาร้า ปลาย่าง และสมุนไพรไทย เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ มาทำเป็นน้ำพริกที่มากด้วยคุณค่าทางอาหาร
2 ใส้กรอกจากเห็ดนางฟ้า เป็นการนำเอาเห็ดนางฟ้ามาฉีก หรือสับให้เห็ดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับเกลือ กระเทียม ฯ

สินค้าโอทอป ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ขอนแก่น