ข้อมูลตำบลพระลับ อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เขตหมู่บ้านตำบลพระลับ เมื่อก่อนปี พ.ศ.2511 มี 23 หมู่บ้าน ปี 2511 เทศบาลเมืองขอนแก่น ได้ขยายเขตเทศบาลรวมหมู่บ้านพระลับ โนนทัน บะขาม หนองใหญ่ เข้าไปเป็นการปกครองของเทศบาลเมืองขอนแก่น การเดินทางในสมัยก่อนเดินทางด้วยเกวียน เดินเท้า พ.ศ.2508 ทางอำเภอได้เกณฑ์ชาวบ้าน ทำการพัฒนาถนนในหมู่บ้าน ต่อมามีงบประมาณพัฒนาถนนและได้รับปรับปรุงถนนต่างๆ เป็นหินลูกรังทั่วหมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองขอนแก่นอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 209 (ข่อนแก่น-เชียงยืน) ที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่11

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บังเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

การไฟฟ้า หมู่บ้านในตำบลพระลับส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้ว จะมีบ้านเรือนบางหมู่บ้านมีกำลังขยายตัวออกจากชุมชนเดิมไป ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้บ้าง การประปา ครบทั้ง16 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางจะมี 2 เส้นทาง คือ ถนนศรีจันทร์ และถนนประชาสโมสรมาจากตัวเมืองระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะผ่านบ้านหนองใหญ่ถ้ามาจากถนนศรีจันทร์ โรงเรียนหนองใหญ่ โรงสีข้าวชัยมงคล ผ่านวัดสมศรี ตลาดแลง วัดมิ่งโพธิ์วราราม และอบต.พระลับ มาทางถนนประชาสโมสรก็จะมาบรรจบโรงเรียนหนองใหญ่อีกทีหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวสารปลอดสารพิษ-สาโทเมืองหมอแคน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระลับ อำเภอเมือง ขอนแก่น