ข้อมูลตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหว้า อยู่ในการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเหล่านาดี หมู่ 2 บ้านหว้า หมู่ 3 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 4 บ้านโคกสูง หมู่ 5 บ้านทองหลาง หมู่ 6 บ้านทองหลาง หมู่ 7 บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ 8 บ้านหนองดู่ หมู่ 9 บ้านหนองเต่า หมู่ 10 บ้านเหล่านางาม หมู่ 11 บ้านเหล่านาดี หมู่ 12 บ้านโพนทอง หมู่ 13 บ้านดอนเงิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระยืน, ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก

สถานที่

1. วัดตะคลองสีผึ้ง
2. วัดป่าอรัญญาวาสี
3. วัดโพธิ์ชัย
4. วัดโพธิ์ทอง(เหล่าโพนทอง)
5. วัดศรีภูมิเรือง
6. วัดศรีวนาวาส
7. วัดสามัคคี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สมุนไพรงาคีย์นวดตัว
2 ชุดโคมไฟ ใช้การจักสานด้วยต้นกก ฝีมือปราณีต อบกำมะถันเพื่อป้องกันเชื้อรา
3 ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ผลิตภัณฑ์จากต้นกก เช่น กระติบ กล่องทิชชู กระเป๋า ฯลฯ ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง ขอนแก่น