ข้อมูลตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(www.silakhonkaen.org)

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศิลา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 28 หมู่บ้าน ได้แก่
1. บ้านศิลา 2.บ้านหนองกุง 3.บ้านโนนม่วง 4.บ้านห้วยชัน 5.บ้านบึงอีเฒ่า 6.บ้านท่าแก 7.บ้านเต่านอ 8.บ้านหนองหิน 9.บ้านโกทา 10.บ้านดงพอง 11.บ้านดอนยาง 12. บ้านโนนม่วง 13.บ้านดอนหญ้านาง 14. บ้านหนองไผ่ 15.บ้านเกษร 16.บ้านดอนยาง 17.บ้านหนองกุง 18.บ้านศิลา 19.บ้านโนนม่วง 20.บ้านดอนหญ้านาง 21.บ้านหนองไผ่ 22.บ้านหนองหิน 23.บ้านโนนม่วง 24.บ้านหนองไผ่ 25.บ้านโกทา 26.บ้านหนองไผ่ 27.บ้านโนนม่วง 28.บ้านศิลา

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 45,312.50 ไร่ หรือ 72.5 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ แนวเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และรับจ้างทั่วไป โดยแยกเป็น
- อาชีพเกษรกรรม 60%
- อาชีพรับจ้าง 20%
- อาชีพค้าขาย และรับราชการ 20%

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 9,634 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8,634 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สภาพทางคมนาคมส่วนใหญ่สะดวก สบายมีถนนสายหลัก 2 เส้น คือ ถนน ถสล./ลาดยาง เส้นกสิกรทุ่งสร้าง - ห้วยชัน ถนนมิตรภาพเชื่อมตัวเมืองข่อนแก่น - หนองกุง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาถนนภายในหมู่บ้านให้ใช้สัญจรสะดวกสบายอย่างทั่วถึง ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ตลอดไป

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์,เสื่อทอมือ

สถานที่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
2.โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
3. โรงเรียนขยายโอกาศ 3 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
5. โรงเรียนเอกชน 11 แห่ง
6. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง
7. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 25 แห่ง
8. วัด/สำนักสงฆ์ 21 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 งานประเพณีบุปผชาติการเกษตร งานประเพณีบุปผชาติการเกษตร กำหนดจัดการช่วงต้นปี มีการจัดการประกวดธิดาบุปผชาติ และประกวดขบวนแห่บุปผชาติ ประกวดพืช ผัก ผลไม้
2 งานประเพณีไหลเรือไฟ ณ บ้านดงพองหมู่ที่ 10 ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
3 งานประเพณีส่งสงกรานต์ งานประเพณีส่งสงกรานต์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "งานตบปะทาย" จะจัดขึ้นหลังประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณศาลปู่ตา ม.8 ต.ศิลา

โรงแรม
1 ศรีทองริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 129 ม.4 บ้านห้วยซัน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร : 0-4323-9858 , 08-6855-0866 , 08-3148-8860 โทรสาร : 043-238266 ราคา 550-650 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แหวน
2 กระเป๋าผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้าฝ้าย
3 กุนเชียง กุนเชียง
4 ข้าวเกรียบรสทิพย์ ข้าวเกรียบรสทิพย์
5 ข้าวเหนียวมูน ป.พานิช ข้าวเหนียวมูน ป.พานิช
6 ดอกกล้วยไม้ช้างกระ ดอกกล้วยไม้ช้างกระ
7 ดอกไม้ประดิษฐ์ มีสีสันสดใส เหมือนธรรมชาติ ทนทานอย่างน้อย 8-9 ปี สีไม่ตก ไม่ซีด คุณภาพสูงส่งออกไปยังหลายๆประเทศ เช่น ฝรั่งเศษ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ มีให้เลือกหลายชนิด ได้แก่ ดอกยิปโซ ดอกบัว ดอกทิวลิป ดอกคูณ ดอกแอเรียน ดอกโป็ยเซียน ดอกพวงคาม ดอกขิงแดง
8 น้ำสลัดสุขภาพมา-กิน-นี่สูตร Lite น้ำสลัดสุขภาพมา-กิน-นี่สูตร Lite
9 บุษผายาดมไทย บุษผายาดมไทย
10 ผลไม้แปรรูป ผลไม้แปรรูป
11 ยาชงหญ้าหนวดแมว ตราอีสาน 1 ยาชงหญ้าหนวดแมว ตราอีสาน 1
12 แจ่วบอง 200 กรัม แจ่วบอง 200 กรัม

สินค้าโอทอป ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น